Šventėme Laisvę

titulintitulin2

    Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-čiui pradėjome ruoštis dar vasario pabaigoje, kai gimnazijos II-ojo aukšto fojė duris atvėrė dirbtuvėlės ,,Pagauk laisvės vėją“. Solidarizuodamiesi su šių metų Kovo 11-osios šventės rengėjų pasiūlyto simbolio – laisvės malūnėlio idėja – šventei gaminomės malūnėlius, proginius ženkliukus, aiškinomės simbolio reikšmę bei jo pasirinkimo priežastį.

1

2

3

4

5

    Antradienį (kovo 10 d.) gimnazija šurmuliavo nuo pat ryto: skambėjo dainos apie Lietuvą, segėmės malūnėlius, didesniais papuošėme mokyklos taką. Po klasės valandėlės ,,Kovo – 11-oji Laisvės šventė“ (1-12 kl.) skubėjome į mokyklos kiemą – čia dėliojome žodį Lietuva – taip prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos ,,Gyvasis tautos“ žiedas. Ir ne tik dėliojome ... klausėmės lietuvių kalbos mokytojos Rimos Kėblienės skaitomos ištraukos iš Justino Marcinkevičiaus dramos ,,Mažvydas“, dėjome jį skiemenimis ir garsiai skandavome žodį ,,Lietuva“.

6

7

8

9

10

11

12b

    Sugiedoję tautinę giesmę, išklausę sveikinimų ir linkėjimų (Kovo 11-osios proga gimnazijos bendruomenę sveikino gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė), išsisklaidėme po mokyklos giraitę (akcija ,,Papuošk laisvę“), išpuošėme giraitės medelius geltonais, žaliais ir raudonais balionais, įsiamžinome prie išpuoštų medelių.

12c

13

14

15

16

    Fotografavomės ne tik lauke, šventinė foto sesija vyko ir foto studijoje ,,Pagauk laisvės vėją“. Prie malūnėliais išpuoštos širmos fotografavosi klasės, mokytojai, draugai, sesės ir broliai. O besifotografuojantys skaičiavo, kokio amžiaus jie bus, kai Lietuva švęs savo 40-ąjį, 50- ąjį ar 100-ąjį Laisvės gimtadienį.

18

19

22

23

24

25

25b

26

27

    Būrelis moksleivių taip pat tądien išskubėjo į Zarasų viešąją biblioteką – parodos ,,Lietuvos simbolikos atspindžiai“ atidarymą – ne tik pasigrožėti savo ir kitų darbais, bet ir atsiimti apdovanojimų bei prizų. Net trijų mokinių fotografijos (Austėja Gaulytė, I g kl., Gailė Gruzdaitė, III g kl., Vaiva Paurytė, III g kl.) buvo tarp geriausių darbų moksleivių fotografijų konkurse, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos trisdešimtmečiui paminėti.

    Visą dieną gimnazijoje skambėjo lietuviškos dainos, buvo galima pasigrožėti video vaizdais iš Mariaus Jovaišos fotoalbumo ,,Neregėta Lietuva“, džiugino šventinė nuotaika, o šventę sveikino ne tik saulė, bet ir ratus virš Antazavės sukantys sugrįžę gandrai.

Jovita Vainikevičiūtė,
pilietiškumo pagrindų mokytoja

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla