Linkime sėkmės

ppp
    Neįprasta 2019-2020 mokslo metų pabaiga, neįprasta paskutinė pamoka, neįprasta brandos egzaminų sesija... Visa tai nesutrukdė mūsų gimnazijos abiturientams pasirinkti tolimesnį mokymosi bei gyvenimo kelią. Taigi, brandos egzaminų sesijos finišą pasiekė visi septyni abiturientai – visiems VI –osios Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos laidos abiturientams įteikti brandos atestatai - vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai.

    Džiugu, kad dauguma buvusių abiturientų apsisprendė mokytis toliau, atsakingai rinkosi tolimesnį mokymosi kelią – siekė suderinti savo mėgstamą veiklą su būsima profesija, domėjosi mokomaisiais dalykais studijų metu, įsidarbinimo galimybėmis, baigus pasirinktą mokymosi programą.

    Populiariausiomis mokymo įstaigomis tarp mūsų moksleivių buvo profesinės mokyklos. Jas pasirinko net 4 moksleiviai (57 %): Ramona Labutytė, Gytis Andriūnas, Mantas Mažeika, Karolis Mikaila. Šie Antazavės moksleiviai toliau mokysis Vilniaus technologijų mokymo, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo bei Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centruose, kur įgys automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, kirpėjo bei paramediko profesijas.

    Aukštojo išsilavinimo siekti nusprendė tik viena mūsų mokinė – Greta Mieliauskaitė. Ji studijuos dizainą Kauno kolegijoje (KK).

    Du moksleiviai mokymąsi atidėjo ateičiai - dabar jie nori išbandyti savo jėgas ir labiau pažinti save karinėje tarnyboje, todėl laukia šaukimo į Lietuvos kariuomenę.

    Profesinių mokyklų moksleiviai mokslus jau pradėjo, kolegijų ir kitų aukštųjų mokymo įstaigų studentai startuos rugsėjo 14 -ąją dieną. Tad, belieka pasveikinti mūsų buvusius moksleivius su naujų mokslo metų pradžia ir palinkėti sėkmės naujame jų gyvenimo etape. Taigi, naujų žinių, naujų patirčių ir naujų atradimų!

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
ugdymo karjerai koordinatorė

sekme

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija