Apie edukaciją ,,Bajorų gyvenimas mieste“

tituline
    Saulėtą, nors šiek tiek vėjuotą rugsėjo 18-osios popietę, penktadienį, 8 kl. ir I g kl. mokiniai lankėsi Kauno senamiestyje. Į Kauno pilies seniūno personažą persikūnijęs Kauno miesto muziejaus edukatorius Giedrius Karpinskas mus pasitiko pilyje.

    Kad būtų linksmiau ir įdomiau, mus paskirstė į komandas — keturias žymių bajorų giminių komandas: Radvilas, Pacus, Tiškevičius ir Sapiegas. Kiekvienai grupei edukatorius įteikė pradinę pinigų sumą — 12 grašių. Neatsakiusios į klausimą komandos teisingai atsakiusiai turėjo sumokėti po 1 grašį.

    Išklausę žaidimo taisykles grupėmis žaisdami – atsakinėdami į klausimus, lankėme žymias Kauno senamiesčio vietas, klausėmės pasakojimų apie jas, sužinojome, kaip šios vietos susijusios su garsiausiomis Lietuvos bajorų giminėmis.

    Nuo Kauno pilies keliavome prie Vyčio skulptūros ,,Laisvės karys“, tada žingsniavome link seniausios mieste šv. Jurgio bažnyčios, ją apžiūrėję, traukėme link Mažojo Vatikano. Prie puošniosios Kauno rotušės susipažinome su svarbiausio viduramžių miesto asmens – burmistro - darbu ir apžiūrėjome po stikliniu gaubtu saugomą senovinę vaško lydymo krosnį.

    O šią įdomią ir turiningą kelionę baigėme prie gotikinės architektūros paminklo - Perkūno namų, priklausiusių Hanzos pirkliams. Čia suskaičiavome komandų taškus – uždirbtus grašius. Visi džiaugėmės, kad laimėjo didikų Radvilų komanda, kuriai vadovavo Mindaugas Paurys (I g kl.).

    Ši edukacija padėjo mums bent mintimis persikelti į viduramžių Kauną, pagilinti Lietuvos istorijos žinias ir sužinoti, kaip atrodė bajorų gyvenimas mieste.


Junona Labutytė, I g klasės mokinė

1 a

1b

2

3

4

5

6

7

8 a

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija