ARTĖJANT TAUTODAILĖS METŲ PABAIGAI - NAUJA MOKINIŲ DARBŲ PARODA

pppp
    TAUTODAILĖ - savamokslių lietuvių liaudies meistrų sukurti vaizduojamosios ir taikomosios dailės dirbiniai, kryždirbystė.

    Tautodailės dirbiniai - tai skulptūros, tapybos, grafikos darbai, kruopščiai ir subtiliai atlikti popieriaus karpiniai, keramikos, juvelyrikos, medžio, metalo gaminiai, iš vytelių, šaknų, šiaudų pinti darbai ir nuostabiais raštais austi audiniai bei juostos.

    Su tautodaile dirbantys žmonės savo žinias perduoda iš kartos į kartą savo vaikams, anūkams, draugams. Tai viena iš pagrindinių liaudies dailės principų.

    Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos mokiniai turėjo puikią progą susipažinti su medžio drožinėjimo technika. Jos mus pamokė medžio drožėjas iš Dusetų Erikas Čypas – sertifikuotas tautodailininkas, įkūręs Dusetų Amatų centrą. Džiaugiamės, kad meistras nepasididžiavo ir atvyko į Antazavės dvare veikiantį amatų centrą, kur visą spalio mėnesį galėjome pasimokyti medžio drožinėjimo subtilybių. Puikiai įrengtose erdvėse vyko technologijų pamokos su tautodailininku.

    Pirmieji savęs išbandymai drožinėjant raštus nebuvo lengvi. Atliktus darbus dar patobulinome per dailės pamokas. Mūsų darbo rezultatas eksponuojamas gimnazijoje surengtoje parodoje ,,Tradicijos ir šiandiena“.

    Parodos dalyviai: 5 kl., 7 kl. ir Ig kl. mokiniai.

    Prasidėjus adventiniam laikotarpiui, kol leido galimybės, prisiminėme ir audimo subtilybes. Technologijų pamokų metu 8 kl. mokiniai susipažino su drobinio audimo technologija. Kas jiems pavyko pagaminti taip pat eksponuojama parodoje ,,Naujas medžio rūbas“.

    Šiandien visos mokinių kūrybinės veiklos persikėlė į namus. Linkiu jiems originalių idėjų puošiant namus artėjančioms šventėms.

Dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė

DSC09940

DSC09941

DSC09943

DSC09944

DSC09945

DSC09946

DSC09948

DSC09949

DSC09950

DSC09951

DSC09952

DSC09953

DSC09954

DSC09955

DSC09956

DSC09957

DSC09958

DSC09959

DSC09960

DSC09962

DSC09963

DSC09964

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija