Apie ,,Kokybės krepšelio“ projektą

KK projekto logo1
    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija nuo šių mokslo metų spalio mėnesio dalyvauja projekte ,,Kokybės krepšelis“. Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, dalį lėšų (15 %) skiria Zarasų rajono savivaldybė.Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

    Rengiant mokyklos veiklos tobulinimo planą buvoremiamasi mokyklos turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatais, išorinio vertinimo ataskaita ir kitais duomenimis,bendradarbiaujama su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

    Parengto mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas – pagerinti 5 ir 6 kl. mokinių pažangą ir pasiekimus teikiant ugdymo(si) pagalbą, atliepiančią mokinio individualius poreikius ir galimybes. Šiam tikslui įgyvendinti gimnazijoje nuo spalio mėnesio 4,5 ir 6 kl. mokiniams yra teikiamos nuotolinės lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos, istorijos, geografijos, gamtos ir žmogaus dalykų konsultacijos.Gimnazija taip pat įsigijo 10 vnt. planšečių, planšečių krovimo dėžę, 10 vnt. ausinių, kanceliarinių prekių, kurios bus naudojamospamokose individualizuojant ugdymosi procesą bei užtikrinant individualius mokinio poreikius. Tikimės, kad šios priemonės taip pat padidins ugdymosi proceso patrauklumą bei mokinių mokymosi motyvaciją.

    Be to, 5 ir 6 klasių mokiniams nuo gruodžio mėnesio rengiamos psichologo konsultacijos savęs pažinimo, emocijų atpažinimo, tolimųjų ir artimųjų mokymosi bei asmeninių tikslų kėlimo, mokymosi motyvacijos temomis.

    Tarp numatytų veiklų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Gruodžio mėnesį mokytojai dalyvavo nuotoliniame seminare ,,Įtraukus ugdymo individualizavimas visų mokinių sėkmei, taikant Universalaus dizaino ugdymui prieigą“ (I-as modulis), kurį vedė VDU Švietimo akademijos profesorė Alvyra Galkienė. Siekdami individualizuoti ugdymą(si), šiuo metu nustatinėjame 5 ir 6 klasės mokinių mokymosi stilių bei informacijos priėmimo būdą. Vasario mėnesį mokytojams vyks II-asis minėto seminaro modulis.

    Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai. Kokybinius rodiklius, t. y. kaip pagerinome mokinių ugdymos(si)pasiekimus, įvertinsime pasibaigus projektui.

Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė, projekto mentorė

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga

Dvaro g. 4, Antazavės k.,
32260 Zarasų r.

Tel./faks. (8 385) 41 418
El. p.
antazaves.mok@zarasai.lt

Juridinių asmenų registras,
kodas 190205194

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla