Kovo 11-jai - pamokos ir ne tik...

Titul1Titul2

    Šiais metais Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - pirmą kartą pažymėjome virtualiai, mokinių grupėse.

    5 - 7 klasės mokiniams vyko ,,Trispalvė pamoka arba/ir pamoka apie Trispalvę". Ją vedė istorijos mokytoja Jovita Vainikevičiūtė ir dailės mokytoja Daiva Mieliauskienė. Pamokai pradėjome ruoštis dar prieš savaitę. Jos kodas - ,,geltona -žalia- raudona", tad per pamoką pasipuošėme Lietuvos vėliavos spalvomis. Buvo labai daug kūrybingų mokinių ir gerų idėjų.

    Pirmoje pamokos dalyje sužinojome, kada ir kodėl ,,raudona, žalia ir geltona" atsirado mūsų vėliavoje, žiūrėjome video, kaip Lietuvos kariai kasmet sausio 1 -ąją ant Gedimino bokšto kelia Trispalvę - taip pažymi Lietuvos vėliavos dieną. Čia buvo ir matematikos užduočių - skaičiavome kiek metų Lietuva yra laisva ir nepriklausoma, kiek metų buvo valstybei, kai gimėme mes - pamokos dalyviai.

    Antroje dalyje dailės mokytoja papasakojo, ką reiškia kiekviena vėliavos spalva, kaip šios spalvos veikia mūsų smegenis, maišėme geltoną, žalią, raudoną, rodėme vienas kitam naujas spalvas ir piešėme Lietuvą spalvomis ir žodžiais.

    Pabaigoje perskaitėme dainos ,,Brangiausios spalvos" žodžius ir jos pasiklausėme. Gavome ir namų darbų užduotį - papuošti savo kambario langą ar palangę trimis spalvomis - geltona, žalia ir raudona. Pamoka buvo labai įdomi, smagi ir spalvota!

1

2

3

4

5

7

7a

8

9

10

11a

11b

12

 Aistėja Navickaitė, 5 kl. mokinė

 

    III ir IV g klasių mokiniai dalyvavo pamokoje ,,Kovo 11 – osios Akto istorija“. Dauguma mūsų buvome pasipuošę tautinėmis spalvomis bei tautine atributika. Pamokos metu nagrinėjome Akto tekstą ir aptarėme jo reikšmę. Vėliau žiūrėjome dokumentinius kadrus apie svarbiausius Dainuojančios revoliucijos įvykius, Sąjūdžio veiklą, Baltijos kelią ir Nepriklausomybės atkūrimą, žymiausius to meto visuomenės ir politinius veikėjus.

    Pamokos pabaigoje istorijos mokytojas Darius Tvardauskas paskelbė konkurso ,,Mano mėgiamiausia daina apie Lietuvą" rezultatus. III ir IV g kl. mokiniai visą savaitę siuntė savo mėgiamiausių dainų pavadinimus ir nuorodas (paminėtos 23 dainos). Populiariausia tapo Gyčio Paškevičiaus daina ,,Mano kraštas“, ji pasirinkta net 8 kartus! Šią dainą visi maloniai išklausėme ir kartu padainavome.

1

2

3

4

5

6

7

9

Gailė Gruzdaitė, IV g klasės mokinė

 

Mes, 8, I g II g. kl. mokiniai, Kovo 11-osios šventę mėginome susikurti pamokoje ,,Kovo 11-oji su tautiniu kostiumu". Nors susitikome ne mokykloje (zoom platformoje) ir tautinio kostiumo nė vienas iš mūsų nevilkėjome, tačiau šventinė nuotaika dėl to neišblėso. Ją kūrėme panaudodami tautinę atributiką - puošdamiesi Trispalvės spalvomis ir dovanodami vienas kitam gerą nuotaiką.
Su pilietiškumo pagrindų mokytoja Jovita Vainikevičiūte aptarėme tautinio kostiumo dėvėjimo tradicijas praeityje ir mūsų dienomis, jo reikšmę mūsų kultūros paveldui ir jo išskirtinumui, mokytoja dalinosi nuotraukomis, kuriose įamžinti mokiniai ir ji pati pasipuošę tautiniu kostiumu. Bandėme paspėlioti, kur ir už kiek jį galima įsigyti.
Apie aukštaitišką kostiumą - jo sudedamąsias dalis, spalvas ir kitas ypatybes daugiau sužinojome pažiūrėję video medžiagą ,,Šventiniai kaimiečių drabužiai". Savo žinias pasitikrinome atlikdami testą ,,11-ka klausimų apie lietuvių tautinį kostiumą", o pamoką užbaigėme klausydamiesi Marijono Mikutavičiaus dainos ,,Aš myliu Lietuvą".

Pasibaigus pamokoms mūsų gimnazijos moksleivių komanda - Gailė Gruzdaitė (IVg kl.), Mykolas Dainys (III g kl.), Ignas Bulota (III g kl.), Austėja Gaulytė (II g) ir Neringa Galvydytė (II g kl.) - dalyvavome protmūšyje K11. Jį orgabizavo NŠA (Nacionalinė švietimo agentūra), o vedė pats viktorinų guru Paulius Ambrazevičius. Protų grumtynes sudarė 4 turai, kiekviename iš jų buvo po dešimt klausimų. Atsakinėdami į juos pasitikrinome savo žinias apie įvairius Lietuvos istorijos įvykius. Žaidime dalyvavo 131 komanda, tad labai džiaugėmės užėmę 25-ąją vietą. Tai buvo ne tik dar viena gera patirtis, bet ir galimybė smagiai praleisti laiką.
Kovo 11-osios proga linkiu, kad pabudusi pavasario saulė sušildytų vis dar įšalusią žemę, o meilė šaliai kiekvieno mūsų širdis! Su švente!

1

2

3

4

6

7

8

8

9

Austėja Gaulytė, II g kl. mokinė

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija