Pažintinė kelionė po Anykščių kraštą

ppp
    Birželio 15 d. ketvirtos klasės mokiniai iškeliavo į Anykščius. Kelionė prasidėjo nuo A. Baranausko klėtelės, kurioje poetas parašė savo garsiausią kūrinį ,,Anykščių šilelis“. Vėliau apžiūrėjome A. Vienuolio – Žukausko memorialinį namą – muziejų. Visi buvome sužavėti S. Petraškos akmens tapybos paroda. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio muziejuje aplankėme pagrindinį stoties pastatą, prekių sandėlį, garvežį, istorinių transporto priemonių ekspoziciją, pasivažinėjome rankine drezina.

    Aplankėme Šeimyniškėlių piliakalnio istorinį kompleksą. Čia vaikai galėjo šaudyti iš lanko, mėtyti ietį, mojuoti kardais, pasimatuoti šarvus ir pajausti jų svorį, žaisti senovinius žaidimus.

    Po to pabuvojome rašytojo Jono Biliūno sodyboje – muziejuje. Išgirdome daug įdomių dalykų apie Jonuko vaikystę, klausėmės pasakos apie Laimės žiburį, istorijų apie seną Brisių ir baltą katytę.

    Arklio muziejuje susipažinome su arkliuko evoliucija, kūno dalių pavadinimais, daug sužinojome apie lietuviškas arklių veisles. Klausėmės įdomių pasakojimų apie žmogaus ir arklio draugystę. Užsukome į jaukią kaimo trobą, kurioje kvepėjo ką tik iškepta duonyte. Maitinome seną arkliuką Dobilą, žaidėme žaidimus, aplankėme senųjų amatų kiemelius.

    Pažintinę kelionę po Anykščius baigėme prie antro pagal dydį akmens Lietuvoje Puntuko.

Pradinių klasių vyr. mokytoja
Rūta Daumantienė

20210615 101905

20210615 103525

20210615 104440

20210615 110607

20210615 111330

20210615 113810

20210615 114129

20210615 114449

20210615 120207

20210615 121331

20210615 121514

20210615 121649

20210615 122714

20210615 124233

20210615 125807

20210615 134929

20210615 140506

20210615 144256

20210615 145918

20210615 150211

20210615 150431

20210615 151330

20210615 152051

20210615 152543

20210615 155201

20210615 160017

20210615 161713

20210615 170029

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla