Tolimesnį kelią jau pasirinko

Drugelis titulgele zinija gvaizdune

    Baigėsi bendrasis priėmimas į aukštąsias ir profesines mokyklas, tad jau žinome ir mūsų gimnazijos abiturientų bei mokinių, įgijusių pagrindinį išslavinimą, tolimesnį pasirinkimą - mokyklą ir pasirinktą mokymo(si) programą, kurią mokiniai studijuos artimiausius vienerius - ketverius metus.

    Vidurinį išsilavinimą 2020-2021 m.m. įgijo 13 Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos moksleivių. Kaip ir praėjusiais metais daugiau nei pusė abiturientų (8 mokiniai) apsisprendė mokytis profesinėse mokyklose ir per 1- 2 metus įgyti profesiją. Pasirinktų profesijų paletė šiemet itin įvairi - elektrikas, konditeris, barmenas ir padavėjas, suvirintojas, stalius - dailidė, JavaScript programuotojas, ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja, kirpėja. Profesijos mokiniai mokysis taip pat įvairiose įstaigose ir miestuose: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre, profesinio Vilniaus technologijų mokymo centre, mokymo centre ,,Žirmūnai", Kauno karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje bei Amatų mokykloje Rūdininkuose.

    Savo mokymąsi profesinėse mokyklose tęs ir keturi šiemet pagrindinį išsilavinimą įgiję mokiniai.

    Du buvę mūsų abiturientai - Gailė Gruzdaitė ir Aldas Kirijanovas sieks aukštojo mokslo diplomo -mokysis aukštosiose mokyklose. Gailė tapo Vilniaus universiteto studente, kur studijuos kultūros istoriją ir antropologiją, Aldas pasirinko automobilių elektronikos sistemų studijų programą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, kur įgys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Labiausiai džiugina tai, kad visi mokiniai gavo valstybės finansuojamas studijų vietas, o jų pasirinktos studijų programos pageidavimų sąraše buvo pažymėtos pirmuoju numeriu.

    Kaip ir kasmet, šie metai - ne išimtis, dalis mokinių (jų keturi) pasiryžo dirbti- įsilieti į darbo pasaulį - išbandyti ir patikrinti savo gebėjimus, galimybes, įgyti gyvenimiškos ir profesinės patirties, kuri jų manymu jiems reikalinga, priimant sprendimus ir renkantis tolimesnį profesinį kelią.

    Taigi, naujas gyvenimo etapas - naujos žinios, nauja patirtis, nauji draugai bei dėstytojai ir, žinoma, nauji atradimai ir naujos galimybės. Sveikiname buvusius savo mokinius su naujo etapo pradžia ir artėjančios Rugsėjo Pirmosios švente!

Jovita Vainikevičiūtė, gimnazijos ugdymo
karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla