Darbas ir savanorystės galimybės bibliotekoje

tit1tit2

    Lapkričio 25 d. (ketvirtadienį) I g ir II g mokiniai (dauguma jų lanko užsiėmimą ,,Karjeros labirintuose") vyko į Zarasų rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Šios kelionės tikslas buvo susipažinti su darbu ir savanorystės galimybėmis Zarasų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

    Savo apsilankymą pradėjome susitikimu su šios įstaigos direktorės pavaduotoja gerb. Jolanta Lementauskiene ir savanore iš Europos solidarumo korpuso Daria Kravtsova. Jolanta Lementauskienė pasakojo apie bibliotekoje dirbančius specialistus, jų darbą, amžių, išsilavinimą, šiam darbui būtinas asmenines savybes, o mus lydėjusi mokytoja, mūsų mokyklos ugdymo karjerai koordinatorė, Jovita Vainikevičiūtė pristatė Vilniaus universiteto studijų programas, kurios ruošia specialistus bibliotekoms.

    Savanorė Daria mums pasakojo apie save, į savo pasakojimą įterpdama skaidres apie savo gimtąjį miestą Ufą, savo pomėgius ir savanoriškas veiklas. Su Daria bendravome anglų ir rusų kalbomis, tad dalyvavome tikrose anglų ir rusų kalbos pamokose. Sužinojome ne tik apie tarptautinę savanorystę, bet ir vietinę, kurią rengia Jaunimo reikalų departamentas, jos privalumus stojant į aukštąsias mokyklas ir naudą savo tobulėjimui.

1

2

3

4

    Vėliau lankėmės įvairiuose bibliotekos skyriuose, kur bendravome su jų darbuotojomis, apžiūrėjome darbo vietas, darbo priemones (pagrindinė - kompiuteris ir jame esančios programos), susipažinome su darbuotojų darbu.

    Supratome, kad bibliotekos darbuotojas - ne tik knygų išdavėjas ir priėmėjas, bet ir renginių, parodų organizatorius, tas, kuris turi pritraukti į biblioteką kuo daugiau lankytojų. Tai darbuotojas, kuris turi išmanyti darbą su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti maloniai bendrauti. Kartu svarstėme, kodėl mokiniai vis mažiau skaito, kaip keičiasi biblioteka, svarstėme, ar ateityje bus reikalingos bibliotekos, kai jas keičia knygomatai bei savitarnos aparatai.

    Apsilankėme ir bibliotekos kavinukėje, kur vaišinomės arbata, o skaitykloje išbandėme ne tik patogius baldus, bet ir grožėjomės Zarasų miesto gamtos vaizdais.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos bendruomenės vardu dėkojame Zarasų r. savivaldybės viešosios bibliotekos pavaduotojai Jolantai Lementauskienei, savanorei Dariai ir su mumis susitikusiems darbuotojams už mums skirtą laiką, nuoširdų bendravimą ir malonias dovanėles.

Katrina Kvietkauskaitė, I g kl. mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija