Kovo 11-ajai susitikimas su Vincu Kudirka

titulinei
    Ketvirtadienį (kovo 10 d.) skubėjome į Antazavės dvarą. Netradicinėje aplinkoje - Antazavės dvaro koncertų salėje vyko netradicinė pamoka - ,,Netikėtas susitikimas su Vincu Kudirka". Ji buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti bei buvo baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys. Susitikimą pradėjome giedodami Vinco Kudirkos ,,Tautinę giesmę".

    Pamoką vedė aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė. Keliaudama Vinco Kudirkos kūrybos ir gyvenimo keliu, pasakodama apie šią asmenybę bei skaitydama jo kūrinius aktorė tarsi nutapė Vinco Kudirkos portretą - pilną talentų, svajonių, idėjų, gyvenimo permainų bei posūkių,vilčių ir nusivylimų, pasiaukojimo laisvės idėjai ir darbui dėl Tėvynės. Supratome, kad Vinco Kudirkos gyvenimas visada bus pavyzdys kiekvienai lietuvių tautos kartai.

    Klausėmės aktorės skaitomo Vinco Kudirkos satyros kūrinio ,,Lietuvos tilto atsiminimai", poezijos kūrinių, epizodų iš Vinco Kudirkos biografijos, kuriuos papildė ir paįvairino vargonininkės ir pianistės Zitos Lukošiūnienės atliekami Vinco Kudirkos sukurti muzikos kūriniai - pjesės fortepijonui.

    Pasibaigus šiai neįprastai pamokai fotografavomės su viešniomis, sveikinome vieni kitus su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Gerb. Virginija Kochanskytė linkėjo visiems svajoti, o kad tos svajonės išsipildytų daug ir ryžtingai dirbti, mums, mokiniams, mokytis.

    Plojimais sveikinome mokinius, kuriems už labai gerą mokymąsi I-me pusmetyje (Ignas Pūras, Nojus Apanskas, 2 kl; Dovydas Slapšinskas, 5 kl; Aistėja Navickaitė, Ditė Apanskaitė, Gertrūda Turlovič, 6 kl.) buvo įteikti gimnazijos direktorės Aldonos Svidinskienės padėkos raštai


Julita Pieviškytė, IV g kl. mokinė

1

2

3

4

5

6

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla