Akcija ,,Kieta- morką kramtyti, o ne rūkyti"

titul2titul1


    Gegužės 31-oji diena pasaulyje minima kaip Tarptautinė diena be tabako Šia proga surengėme akciją ,,Kieta - morką kramtyti, o ne rūkyti". 6-os klasės mokiniai ir klasės vadovė Jovita Vainikevičiūtė ruošėmės iš anksto. Visi pasiskirstėme darbais: vieni kūrė akcijos pavadinimą, kiti ieškojo informacijos apie rūkymo žalą, treti rengė skaidres ir klausimus žaidimui, piešė plakatą ir t.t.

    Nuo pat ryto mokyklos fojė skambėjo linksma muzika, o mokytojams, mokiniams bei kitiems mokyklos darbuotojams įsegėme akcijos ženkliuką.

    Antros pamokos metu 1- 5-tos klasės mokiniai klausėsi paskaitėlės apie rūkymo žalą, kurią parengė Ditė. Pertraukų metu buvo leidžiami filmukai apie tabako ir elektroninių cigarečių poveikį, mokiniai galėjo išgirsti daug naudingų dalykų apie sveikatą.

    Tą dieną lankėmės visose klasėse, priminėme svarbiausius faktus apie rūkymą, visus vaišinome morkomis ir pateikėme užduotį - pakeisti žodį ,,kieta“ kitais žodžiais ir taip sudaryti naujų šūkių šios dienos akcijai. Mokiniai buvo aktyvūs ir sugalvojo daug naujų žodžių ir šūkių...,,Naudinga, maistinga, smagu, vertinga, sveika - morką kramtyti, o ne rūkyti!".

    Pamokoms baigiantis vėl susitikome su pradinukais, kuriems parengėme žaidimą ,,Kahoot“ programėle. Varžėsi 5 komandos. Jos atsakinėjo į klausimus susijusius su rūkymu. Pirmą vietą laimėjo komanda ,,Morkos", ji surinko daugiausia taškų.

    Nugalėtojus apdovanojome prizais, kartu su mokytoja aptarėme dienos įspūdžius ir gerai nusiteikę išskubėjome į namus. Tikimės, kad ši akcija paskatins mokinius gyventi sveikai ir jie nepradės rūkyti.

Julija Krastinaitė, 6 kl. mokinė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla