Apie mūsų moksleivių pasirinkimus

rugpjutis ajgm
    Prieš pradėdami naujus mokslo metus, kaip įprasta, analizuojame mokinių, kurie užvėrė mokyklos duris, tolimesnio mokymosi pasirinkimus. Šiemet su mokykla atsisveikino ne tik vidurinį išsilavinimą įgiję abiturientai, bet ir pagrindinio ugdymo programą užbaigę moksleiviai.
Beveik visi buvę abiturientai nusprendė mokytis toliau - siekti aukštojo arba profesinio išsilavinimo, todėl pasirinko mokymąsi tęsti kitose mokymo įstaigose. Keturi mokiniai nusprendė įgyti aukštąjį išsilavinimą - jie pasirinko studijas universitetuose ir kolegijose.

    Taigi, Vilniaus universitete mokysis Julita Pieviškytė (ikimokyklinis ugdymas), Kauno technologijos universitete studijuos Mykolas Dainys (statybų inžinerija). Kolegijų studentų būrį papildė Ignas Bulota (elektroninės automobilių sistemos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) ir Veronika Zelenkova (transporto ir logistikos verslas, Utenos kolegija).
Net septyni abiturientai sieks iš pradžių įgyti profesiją, todėl mokysis profesinėse mokyklose. Tarp pasirinktų profesijų - konditeris, transporto priemonių remontininkas, apdailininkas. Dvi buvusios mokinės rengsis dirbti pasienyje, jos tapo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokyklos mokinėmis.

    Profesinį išsilavinimą, kartu ir vidurinį nusprendė įgyti didelė dalis pagrindinį išsilavinimą gavusių mokinių. Tokį sprendimą priėmė beveik pusė buvusių dešimtokų. Jie mokysis Utenos regioninio profesinio mokymo centre, Zarasų profesinėje mokykloje, Visagino technologijos ir verslo technologijų mokykloje. Tarp dešimtokų pasirinktų profesinio mokymo programų pirmauja transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa. Ją pasirinko net keturi mokiniai. Kiti mokiniai panoro įgyti kirpėjo, apdailininko, vizualinės reklamos gamintojo specialybę.

    Beveik pusė buvusių dešimtos klasės mokinių sieja savo gyvenimą su studijomis aukštojoje mokykloje, todėl jie savo mokslus dėl Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos reorganizavimo į Juozo Gruodžio pagrindinę mokyklą tęs Kazimiero Būgos gimnazijoje, kur sieks įveikti vieną iš pagrindinių slenksčių siekiant aukštojo išsilavinimo, t. y. turėti vidurinį išsilavinimą.

    Labiausiai džiugina tai, kad visų moksleivių pasirinkta tiek profesinio, tiek aukštojo mokslo studijų programa teikiant prašymą mokytis buvo nurodyta pirmu numeriu, be to, beveik visi mokiniai gavo teisę į valstybės finansuojamas studijas.

    Tad, sėkmingo starto naujose mokyklose ir kuo geriausios kloties toliau projektuojant savo karjerą. Sveikiname visus savo buvusius mokinius su artėjančia naujų mokslo metų pradžia - Rugsėjo Pirmąja!

Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla