Rugsėjo pirmosios šventė

DSC01220 pp

Rudenėja ir mintys, ir pievos.
Per rasotą žolę brendi...
Raudonuoja šermukšniais tos dienos,
Sodai – obuolių pilni!
Regi? Vasara iškeliauja,
Rugsėjis beldžias į duris.
Ir sako jis: „Aš esu rudens nešėjas, o tu, vaike, būsi mokinys!“

    Išaušo gražus ir saulėtas Rugsėjo pirmosios rytas, kartu atnešęs ilgai lauktą pasimatymą su mokykla. Paaugę, pasipuošę, su gėlėmis rankose mokiniai skubėjo į klases susitikti su draugais ir savo klasių vadovais. Džiugu, kad šiemet visi kartu galėjome dalyvauti aktų salėje vykusioje šventėje. Renginyje svečiavosi Zarasų rajono administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Antazavės seniūnijos seniūnas Algirdas Lekaveckas, bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė. Visi sveikino naujų mokslo metų pradžios proga, linkėdami gerų rezultatų ir naujų patirčių. Kadangi mūsų mokykla pripažinta saugiausia mokykla rajone, todėl turėjome viešnių ir iš Zarasų rajono policijos komisariato. Tradiciškai mūsų mokyklos direktorė Aldona Svidinskienė sveikino visus susirinkusius, visą bendruomenę, apdovanojo geriausių rezultatų pasiekusius mokinius. Vyriausieji dešimtokai sveikinimo žodžius skyrė visiems mokytojams, mokyklos direktorei, o pirmokams įteikė dovanėlių. Šventines akimirkas pagyvino Brigitos atliekamos dainos.

    Salės dekoracijomis rūpinosi dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė, muzika – mokytoja Danutė Aleknienė, renginį vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Kėblienė.

    Saugių ir prasmingų naujų mokslo metų!

Rima Kėbienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

DSC01208

DSC01220

DSC01228

DSC01229

DSC01231

DSC01233

DSC01237

DSC01243

DSC01244

DSC01245

DSC01246

DSC01247

DSC01250

DSC01256

DSC01259

DSC01262

DSC01263

DSC01268

DSC01272

DSC01279

DSC01280

DSC01282

DSC01283

DSC01284

DSC01285

DSC01286

DSC01289

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla