Viešnagė ASU

02PP    Gegužės 8 – 9 d. 15 vyresniųjų klasių mokinių (10 – 12 kl. ) viešėjome Aleksandro Stulginskio universitete Kaune, kur dalyvavome projekte  „Arčiau universiteto – arčiau profesinės svajonės“.

    Vos atvykus prie centrinių rūmų mus pasitiko ASU Studijų skyriaus vyr. vadybininkas p. A. Girčys bei Karjeros centro specialistė D. Pugevičienė.  Įsikūrėme bendrabutyje, kuriame apsistoja ir pagal tarptautinius mainus studijuoti atvykę studentai iš kitų šalių.  Maloniai nustebino puikios gyvenimo sąlygos: tvarkingi kambariai, asmens higienos patalpos, jaukios virtuvėlės. Stebėjomės visai kitokia, dar niekad daugeliui mūsų nematyta erdve – universiteto pastatų kompleksas, studentų bendrabučiai, išpuoselėtos vejos -  tarsi atskira tik  studentams skirta sala.

01

02

03

04

    Pirmiausiai lankėmės  Ekonomikos ir vadybos fakultete ir susitikome su fakulteto prodekanu, o po to klausėmės dėstytojo p. E. Servos paskaitos „Verslo subjekto veiklos planavimas ir vertinimas“, kur susipažinome su pagrindiniais ekonomikos ir verslo dėsningumais, sėkmingo verslo požymiais, vertinimo kriterijais, gyvenimiškais pavyzdžiais aiškinomės mikro ir makroekonomikos sąvokas.

05

06

07

08

    Tądien susitikta ir su Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dėstytoja p. I. Adamonyte, aiškintasi hidrotechninės statybos inžinierijos ypatumai, gebėjimai ir žinios, reikalingos vandens ūkio ir žemėtvarkos specialistams.

09

10

11

    Turėjome galimybę ir pasportuoti. Juk programoje -  Kūno kultūros ir sporto centro lektoriaus p. S. Liaudansko badmintono pamoka ASU sporto salėje. Išklausę paskaitos apie šio žaidimo kilmę, istoriją, išsinagrinėję žaidimo taisykles,  išmėginome jį praktiškai ir dabar jau mokame jį žaisti daug profesionaliau.

12

13

14

    Pasinaudojome ir proga pasižvalgyti  po modernias, naujausia technika aprūpintas aplinkotyros laboratorijas, susipažinome su čia ekologijos, aplinkotyros ir aplinkos inžinierijos sityse  atliekamais tyrimais, mokslininko darbo specifika, apžiūrėjome naujausiomis technologijomis valdomą šiltnamį  ir jo valdymo sistemą.

15

16

17

18

19

20

    Vakare vaikštinėjomės po Kauno senamiestį, grožėjomės jo gatvelėmis, miesto rotuše, pilimi ir nuo jos atsivėrusiu puikiu besileidžiančios vakaro saulės nutviekstu miesto vaizdu.

21

22

    Antrąją viešnagės dieną pradėjome susitikimu su Miškų ir ekologijos fakulteto prodekane m. dr. A. Stikliene, pabuvojome medžioklėtyros laboratorijoje, mikroskopavimo, ornitologijos kabinetuose. Stebėjomės mokomosios medžiagos gausa ( čia matėme net juoduosius gandrus ir jų lizdą, lapės albinosės, lūšies kailius, daugybę paukščių ir žvėrių iškamšų). MEF doc. dr. K. Pėtelis pristatė medžioklėtyros laboratoriją, medžioklės istoriją aprašančias knygas,  šio fakulteto studentų atliekamas praktikas, be to mokėmės  pagal tam tikrus požymius atskirti miško gyvūnų lytį ir amžių.

23

24

25

26

27

28

29

30

    Agronomijos  bei Žemės ūkio inžinierijos fakultetų prodekanai doc. dr. Aurimas Krasauskas ir doc. dr. J. Česna parodė moderniai įrengtas auditorijas ir laboratorijas, aptarė savo fakultetų populiariausias ir perspektyviausias studijų programas, įsidarbinimo galimybes. Beje, Agronomijos fakultete  nustebino gausūs įmonių bei žemės ūkio bendrovių darbo pasiūlymai agronomams.

31

32

33

34

35

36

37

    Agronomijos fakultete dirvožemininko A. Ruokio įsteigtame muziejuje apžiūrėjome riedulių kolekciją, sužinojome apie mokslininko nuopelnus Lietuvos geologijos mokslui, aiškinomės dirvožemio vertingumo koeficientą Lietuvoje ir mūsų regione. Daug netikėtumų patyrėme zoologijos laboratorijoje. Čia susipažinome ne tik su studentų atliekamais laboratoriniais darbais, bet ir laboranto Povilo aistra – vorų kolekcija, jo auginamais neįprasto dydžio  tarakonais ir smaugliu, kurklių gaudymo būdais, stebėjome smauglio šėrimą.

38

39

40

41

    Viešnagės pabaigoje susitikome su studentų priėmimo skyriaus specialistu p. A. Pugevičiumi, išklausėme patarimus renkantis studijų programą, kaip geriau sudaryti studijų programų sąrašą pildant prašymą, valstybės finansuojamų programų pagal studijų sritis ir kryptis sudarymo tvarką, nagrinėjome reikalavimus studijų programoms  skaičiuojant svertinį koeficientą, tikslinių stipendijų skyrimo galimybes.

42

    Taigi, dviejų dienų viešnagė pralėkė itin greitai. Grįžome kupini įspūdžių, daugiau sužinoję apie studijas, susipažinę su universiteto aplinka, studentų gyvenimo sąlygomis bei jų kasdienybe, grįžome  sužavėti  visų sutiktų ASU dėstytojų, jaunųjų mokslininkų, administracijos atstovų, studentų nuoširdžiu bendravimu, pasišventimu ir meile savo darbui, supratome, kad čia dirbantys žmonės yra save atradę, turi galimybes atsiskleisti ir yra laimingi.

    Esame dėkingi visiems, kurie parengė tokią turiningą programą. Jau dėkojome ir dar kartą dėkojame ASU Karjeros centro specialistei p. D. Pugevičienei ir studijų skyriaus vyr. vadybininkui p. A. Girčiui už nuoširdžią globą, už surastus rėmėjus (pagrindinis rėmėjas – ASU Miškų ir ekologijos fakultetas), o rėmėjams už  galimybę atvykti ir pamatyti viską savo akimis.

43

44

45

Odeta Biveinytė

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos

11 klasės mokinė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla