Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje užbaigtas vykdyti socializacijos projektas

    Jau kelinti metai iš eilės Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos rengiamame ir finansuojamame vaikų ir jaunimo socializacijos projekte.

Šiais mokslo metais mokykla parengė ir vykdė tęstinį projektą ,, Nuo sėklelės iki drobelės”.

Projekto tikslas- pasitelkus liaudies pedagogiką tęsti 6-10 klasių moksleivių pažintį su lietuvių tautos Rytų Aukštaitijos etnine kultūra, papročiais ir tradicijomis.

Projekto vykdymo metu mokykloje vyko amatų dienos, akcija ,, Mokykla kvepianti meduoliais”, buvo organizuota kelionė į Pasvalio krašto muziejų. 

 

Amatų dienų metu mokiniai, vadovaujami dailės ir technologijų mokytojos D. Mieliauskienės, bandė atskleisti paslaptį: kam ūkyje naudojamas šienas ir kas slepiasi lino audinyje? Mokytojos  sumanumo ir darbštumo dėka  mokiniai lino audinyje atrado pasislėpusius angelus, o šienas pavirto originaliomis puošmenomis. Kaip sako pati mokytoja- ,, gyvenu kaime, o sunkmečio laikotarpiu aš ir mano mokiniai kūrybai panaudojame tai, ką turime po ranka”. Šiuo šventiniu laikotarpiu mokykla pasidabino netradicinėmis puošmenomis iš šieno ir lino.

 

Pažintinės išvykos į Pasvalį metu mokiniai susipažino su šio Šiaurės Lietuvos miesto istorija, čia gyvenusiais žymiais Lietuvos žmonėmis ir dabartiniais Pasvalio miesto Garbės piliečiais.

Edukacinės pamokos ,, Pasisiūsiu batukus ir keliausiu...” metu mokiniai susipažino su batsiuvystės tradicijomis Lietuvoje, su tradiciniu šiaurės Lietuvos apavu.

Linksmai ir noriai mokiniai darbavosi dėdės batsiuvio dirbtuvėlėse, kur raukė nagines.

Po pamokos vaikai džiaugėsi gavę liūdijimus apie batsiuvio amato mokslų užbaigimą ir demonstravo savo naują batų porą.

Smagiausiai visą mokyklos bendruomenę nuteikė Kalėdinė akcija ,, Mokykla kvepianti meduoliais”. Jos metu didelei visų nuostabai mokykloje veikė Kalėdinė nykštukų virtuvėlė, kurioje kiekvieną Adventinio laikotarpio trečiadienį pakvipdavo medumi ir cinamonu. Didžiausi smalsuoliai pirmieji įsitikino, kad mokykloje kepami tradiciniai Kalėdiniai skanėstai- meduoliai. Pirmieji Kalėdinių meduolių paskanavo pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos. Na, o prieš atostogas visi mokyklos mokiniai ir mokytojai buvo paskanavę šių skanėstų.

Projekto vykdymo metu su mokyklos mokiniais draugavo, savo patirtimi ir idėjomis dalinosi dailės ir technologijų mokytoja D. Mieliauskienė, geografijos ir technologijų mokytojas A. Svidinskas. Po projekto mokiniai savo mokyklą pavadino “Mokykla , kvepianti šienu ir meduoliais”.

 

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos

dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Daiva Mieliauskienė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija