Rajoninė meninio žodžio šventė „Žodi, suskambėk“

      Šiemet rajoninė pradinių klasių meninio žodžio šventė „Žodi, suskambėk“ vyko Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje. 

      Malonu buvo sulaukti tiek daug svečių. Tai Zarasų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Kerpiškienė, Zarasų švietimo centro metodininkė Jolanta Lašaitė, „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gitana Vasalauskienė, Zarasų rajono pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė Larija Savičenko, „Zarasų krašto“ redakcijos korespondentė Gražina Zolotuchina, skaitovai ir jų mokytojos iš įvairių rajono mokyklų.

  

 

       Susirinkusius svečius, meninio žodžio šventės dalyvius bei jų mokytojus pasveikino šios mokyklos moksleiviai. 

      Jie kvietė patikėti pasaka..., atrasti knygą, kuri yra išminties ir žinių šaltinis... knygą, kuri, jei tik panorėsi, gali kiekvieną nuskraidinti...

      Trumpai papasakojo apie originaliausią, mažiausią ir didžiausią pasaulyje knygas.

      Nuotaikingai skambėjo mažųjų aranžuota dainelė „Voro teritorija“ (mokyt. L. Leonovienė). Suaugusiųjų širdis suvirpino M. Tumėno ir S. Girnio atliekama daina „Vėjas“ (mokyt. D. Aleknienė). Visą puokštę nuotaikingų dainelių padovanojo mergaičių ansambliukas (S. Deinytė, S. Kėblytė, S. Ulevičiūtė, J. Čičinskaitė, A. Šileikytė, V. Davainytė) ( vadovė mokyt. D. Aleknienė). 

      Žiūrovus šokiu pasveikino ir mergaitės iš Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriaus (mokyt. J. Žilionienė). 

       Salėje vyko naujausių knygų parodėlė. Scenoje puikavosi Antazavės moksleivių sukurtos knygos. Pagal V. Landsbergio knygą „Obuoliukai“ ir pagal K. Kasperavičiaus „Trumpos istorijos“ (vadovė mokyt. D. Mieliauskienė). 

      Rajoninėje meninio žodžio šventėje dalyvavo 17 moksleivių: 6 iš Zarasų „Santarvės“, po 1 iš Salako ir Turmanto pagrindinių mokyklų, 3 iš Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos, 1 trečiokė iš Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos Suvieko pagrindinio ugdymo skyriaus, 1 iš Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos Lupenkos pradinio ugdymo skyriaus ir 2 ketvirtokės bei 2 trečiokai iš Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos.

     Mūsų mokyklai atstovavo O. Čičinskaitė ir I. Andriūnaitė (mokyt. Rasa Šeduikienė), M. Dainys ir D. Galvydis (mokyt. Diana Rožkovienė).

     Moksleiviai šauniai ir įtaigiai pateikė žiūrovams savo pasirinktus kūrinėlius, puikiai demonstravo savo meninį žodį.

     Ąžuolo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gitana Vasalauskienė padėkojo moksleiviams už suteiktą galimybę pabūti nuostabioje vaikystės šalyje. Ji prisiminė pirmuosius savo kūrybos žingsnius. Perskaitė keletą eilėraščių iš savo kūrybos knygutės, papasakojo apie kūrybinę veiklą Jaunimo meno klube „Lietus vitraže“.

    Viešnia už žaidimą žodžiu įteikė dovanėles V. Bobkovui, kuris deklamavo A. Karosaitės eilėraštį „Balos kivirčas su šalčiu“ (mokyt. B. Veličkienė) iš Zarasų „Santarvės“ pagrindinės mokyklos ir Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos trečiokui D. Galvydžiui (L. Žitkevičiaus eilėraštis „Išdykėlis“) (mokyt. D. Rožkovienė).

      Zarasų švietimo centro įsteigtas dvi nominacijas J. Lašaitė įteikė R. Cedronui (B. Lenktytės eilėraštis „Didžioji meilė“) (mokyt. D. Kukonenko) ir E. Gaidytei (J. Degutytės eilėraštis „Raktažolė‘) (mokyt. I. Sabaliauskienė) iš Zarasų „Santarvės“ pagrindinės mokyklos.

      Zarasų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus Padėkos raštais ir Zarasų švietimo centro prizais buvo apdovanoti 5 nominacijas gavę ketvirtokai.

      Už šmaikštų ištraukos iš Astridos Lindgren kūrinio „Pepė Ilgakojinė“ atlikimą – Turmanto pagrindinės mokyklos ketvirtokė K. Surovec (mokyt. G.Kastėnienė), už padeklamuoto S. Gedos eilėraščio „Žodžių apsauga“ turiningumą ir raišką  - E. Žemaitytė (mokyt. D. Kukonenko) ir L. Gukasian (mokyt. J. Trimonienė), kuri pristatė liaudišką pasakojimą „Ir tu šlapia“ -  už meilę ir pagarbą lietuviškam žodžiui -  „Santarvės“ pagrindinės mokyklos moksleivės, už originalų J. Erlicko eilėraščio „Kamuolys“ atlikimą – S. Šmatavičiūtė (mokyt. D. Baubinaitė) Salako pagrindinė mokykla ir nominaciją už įtaigų meninio žodžio interpretavimą R. Skučaitės eilėraščiu „Pienelis verda“ pelnė I. Bočekovaitė (mokyt. R. Pitrėnienė) Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos Lupenkos pradinio ugdymo skyrius.

      Jaunuosius meninio žodžio mylėtojus į sceną kvietė šeštokės G. Valaikaitė ir A. Šileikytė.

      Prisiminimui apie dalyvavimą šventėje antrokėliai G. Mieliauskaitė ir J. Maračinskas kiekvienam dalyviui įteikė po simbolinį kvietimą kurti, mylėti knygas.

      Įteiktas prisiminimo apie šventę simbolis bei nuoširdus žodis buvo tartas šventės dalyvių mokytojams. Jiems mokyklos pavaduotoja R. Šeduikienė įteikė Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos padėkas už moksleivių ruošimą rajoninei meninio žodžio šventei „Žodi, suskambėk“.

      Nepastebimai greitai prabėgo šios kelios valandos, bet norėtųsi tikėti, kad Salvijos U. pasakyti A. Lindgren žodžiai „Atradęs knygas, jau tikrai nebebūsi vienišas“ išsipildytų. Kad moksleiviai draugautų su knyga, ieškotų paslapčių knygose ir stengtųsi jas atskleisti.

      Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems ir padėjusiems organizuoti šią šventę.

                                                                                                   

Pradinių klasių mokyt. Janina Malcienė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija