Prisijungėme prie pilietinės akcijos „Konstitucija gyvai“

pp    Spalio 25 – oji diena metų kalendoriuje žymima kaip Konstitucijos diena. Ir šiais metais Lietuvoje vyko renginiai, kviečiantys priminti pagrindinio mūsų šalies įstatymo svarbą. Konstitucijos žinių egzaminas, Konstitucijos taurės įteikimas, o šiemet dar ir pilietinė akcija – „Konstitucija gyvai".

    Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla taip pat nepamiršo šios ypatingos dienos ir prisijungė prie Lietuvos mokinių neformaliojo vaikų švietimo centro kvietimo. Dūzgė visa mokykla: mažieji mūsų bendruomenės nariai per pirmąją pamoką piešė saulės spinduliuose pavaizduotas savo teises, 5 – 12 klasių mokiniai (iš anksto pasirinkę norimą nuostatą) per pertraukas konstitucijoje skelbiamus teiginius reiškė vaidindami, žygiuodami ir skanduodami, „streikuodami", pasakodami ir deklamuodami, sukdami ratą ir šokinėdami per šokdynę ar pan. Visos klasės sumaniai ir kūrybiškai parengė savo teises, pareigas bei laisves „gyvai". Tada mokiniai kartu su savo mokytojais susikibę už rankų sustojo gyvąja grandinėle ir pakeldami rankas į viršų paeiliui garsiai sakė tam tikrą žodį ar žodžių grupę. Taip per viso trečiojo aukšto koridorių nuvilnijo mūsų Konstitucijos 18 straipsnyje įtvirtinta nuostata „Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės"
    Konstitucijos dienos išvakarėse vyko konstitucijos žinių konkursas „Skaityk konstituciją", kuriam klausimus tradiciškai rengia istorijos mokytojas Darius Tvardauskas. Šiemet jame dalyvavo net dvidešimt keturi 9 – 12 klasių moksleiviai, tad į fizikos kabinetą vos tilpome. Geriausiai konstituciją žinojo 12 klasės moksleivė Austėja Kačiulytė, ji ir surinko daugiausia taškų (28 iš 30 galimų), antroji vieta atiteko Sarai Pupeikytei, taip pat dvyliktokei, aš, Rasa Dainytė, (šių eilučių autorė) užėmiau trečiąją vietą. Konstitucijos žinių konkurso nugalėtojai buvo pasveikinti ir apdovanoti Konstitucijos dieną vykusiame dar viename renginyje „Laiškai Meilei", skirtame žymiai pedagogei ir visuomenės veikėjai atminti.

Rasa Dainytė
9 klasės mokinė

pirma maziukai vienas

maziukai du

antra

trecia

ketvirta

penkta

sesta

septinta

astunta

devinta

desimta

pati paskutinė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija