Mokykloje „Savaitė be patyčių“

   

 Daugelis jau žinojo, o dalis dar tik sužinos, kad visai neseniai VŠĮ „Vaikų linija“ š.m kovo 22-26 dienomis organizavo akciją „ Savaitė be patyčių“. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla taip pat neliko abejinga šiai kilniai idėjai ir praėjusi savaitė (kovo 22-26d.), mokykloje buvo paskelbta „Savaite be patyčių“.

 

 

         Vidurinės mokyklos mokinių taryba ėmėsi organizacinio darbo, kad ši savaitė kiekvienam moksleiviui būtų aktuali ir įsimintina. Akciją „Savaitė be patyčių“ papildė keli įdomūs reikalavimai: 5 dienos-5 skirtingi aprangos kodai,5 geri darbai. Iššifravus šiuos penketus paaiškėjo, kad aprangos kodas- tai kiekvienos savaitės dienos sutarta dominuojanti spalva, kurią mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai privalėjo parodyti  apranga ir jos detalėmis. Žinoma, šis aprangos kodas didžiausią džiaugsmą kėlė mokyklos mažiausiems mokinukams. Buvo padaryta ir daug darbų.

          Pirmąją savaitės dieną, kovo 22-ąją, pirmadienį, aprangos kodas buvo raudona spalva. Bene kiekvienas moksleivis ir mokytojas su savimi turėjo ar dėvėjo ką nors raudonos spalvos. Kadangi mokykla dalyvavo akcijoje  „Savaite be patyčių“, tai mokinių taryba visoms 12 klasių davė užduotį- nupiešti po plakatą, kuriame atsispindėtų jų akimis matomas pasaulis be patyčių. Su šia kūrybine užduotimi susitvarkė visos klasės, drąsiai reiškusios mintis bei jausmus. Antrąją dieną AK(aprangos kodas) buvo geltona spalva. Kadangi ši spalva simbolizuoja saulę ir šviesą, tai moksleiviai atrodė kaip saulės spindulėliai. Šios dienos užduotis- su savo klasių vadovais iš visos širdies susitvarkyti klasę. Tai buvo savitvarkos diena. Trečiadienį, įsibėgėjus akcijai  „Savaitė be patyčių“, Antazavės vidurinėje įsivyravo žalia- gyvenimo ir pavasario spalva. Moksleivių tarybos nariai pradinukams surengė viešą pamokėlę. Mažieji turėjo galimybę pažiūrėti pamokomąjį filmuką apie patyčias ir jų pasekmes, o po to aptarti ir kartu padiskutuoti. Patys aktyviausi diskusijos dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis.

          Ketvirtąją akcijos dieną buvo paskelbtas kitas AK- mėlyna spalva. Ši ramybę ir protą simbolizuojanti spalva teigiamai nuteikė tiek mokinius, tiek pačius mokytojus. Tą dieną buvo suorganizuotas 9-12 klasių moksleivių susibūrimas, kurio metu buvo rodomas pamokomasis filmukas apie tai, kaip būti neabejingam kitam. Vėliau visi  kartu žiūrėjo dar vieną specialiai psichologų sukurtą filmą mokiniams apie patyčias bei būdus, kaip to būtų galima išvengti. Paskutiniąją  „Savaitės be patyčių“ dieną, penktadienį, mokykloje vyravo juodos ir baltos spalvų AK. Galima teigti, kad mokyklos bendruomenė atrodė išties solidžiai ir elegantiškai. Mokyklos mokinių taryba kvietė 5-8 klasių moksleivius kurti mini vaidinimą tema „Gyvenimas be patyčių“. Prie darbo prisijungė dalis moksleivių, kurie , pasitelkę savo kūrybiškumą ir aktorinius sugebėjimus, atskleidė visos šios akcijos pagrindinę mintį- būk tolerantiškas. Akciją vainikavo iš moksleivių „sustatyta“ žmogeliuko figūra ir visų moksleivių garsiai suriktas šūkis- „Gyvenimas be patyčių“.

            Akcija „Savaitė be patyčių“ netapo tik žodžiais. Džiugu, kad prie jos prisidėjo ir Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos bendruomenė, kuri visą savaitę visa širdimi atsidavė kūrybinei veiklai, o svarbiausia, moksleiviai į savo širdis įsileido didžiausias vertybes: toleranciją, supratimą, draugiškumą bei meilę kitam.

                                                                                       Simona Pupeikytė, 11a kl.

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija