Ačiū tau, Lietuva

     2009 metų gruodžio pabaigoje Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos aktų salė buvo pilnutėlė. Mokiniai ir mokytojai susirinko į Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo šventę. Šis renginys – pilietinio ir tautinio projekto „Į Tėvynę einame per Tėviškę“ baigiamoji dalis.

      Mokykloje vykusio renginio iniciatorės buvo dvi lietuvių kalbos mokytojos – Ramutė Kuzmienė ir Rima Kėblienė. Jos nuoširdžiai kvietė mokinius dalyvauti ruošiamoje šventėje. Skatino kurti eilėraščius, piešti, domėtis savo tėvynės praeitimi. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos moksleiviai buvo gerai nusiteikę ir aktyvūs, todėl dalyvaujančių ir kuriančių netrūko. Patriotiškos, nuoširdžios ir šiltos moksleivių mintys apie tėvynę glostė ne tik mokytojų, bet ir pačių širdis. Prie šio renginio prisidėjo dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė. Ji puošė aktų salę ir  mokinių piešiniais apipavidalino eilėraščius. Renginio metu vyraujanti atmosfera reikalavo rimties, o šventę kitiems padarę moksleiviai privertė susimąstyti.

     Dalyvavusieji buvo įvairaus amžiaus – nuo 6 iki 12 klasės. 11 klasės mokiniai raiškiai  deklamavo eiles apie tėvynę, jos grožį, gamtą, ilgesį. 12 klasės mokinė Vaida, dešimtokai Simonas ir Mindaugas, jaunesnių klasių mokiniai džiugino lietuviškomis dainomis apie tėvynę. Jiems noriai talkino muzikos mokytoja Danutė Aleknienė. Visi dalyviai buvo patenkinti savo darbu, o žiūrovai – rimtu, kukliu, bet įsimintinu renginiu, skirtu Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Be to, visi Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos mokiniai, kurie kūrė eilėraščius ir kūrybiškai prisidėjo prie kilnaus renginio, mokytojų buvo apdovanoti dešimtukais.

     Taigi Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje buvo gražiai paminėtas Lietuvos tūkstantmetis, mokinius įtraukęs į kūrybinę veiklą. Sambūris, mokytojus ir mokinius sukvietęs vienam darbui, padarė šventę ne tik žiūrovams, bet ir patiems dalyviams. Literatūrinė muzikinė kompozicija „Ačiū tau, Lietuva“ mielas reginys akiai, malonus ausiai, graži šventė sielai.

 

Simona Pupeikytė

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės

mokyklos 11a klasės mokinė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija