IIIg-IVg klasių moksleivių išvyka į Vilnių

PB210102pp
    Lapkričio 21 d. mes, IIIg-IVg klasių moksleiviai, vykome į puikiai organizuotą ekskursiją į Vilnių. Anksti rytą, nusifotografavę mokyklos klasės nuotraukai, nekantriai laukėme kelionės į sostinę. Nors gamta buvo ir kiek nepalanki, visi buvome nusiteikę linksmai papramogauti.

    Mūsų ekskursija prasidėjo Vilniaus universitete. Lydimi gidės, visi kartu apžiūrėjome universiteto kiemelius, turėjome galimybę pavaikščioti pačiame viduje, VU bibliotekoje bei Šv. Jonų bažnyčioje. Mes daug sužinojome apie universiteto atsiradimą, fakultetus, kiekvieno kiemelio vardo kilmę, architektūrą ir menininkų darbus, kurie puošia Vilniaus universiteto vidaus ir išorės sienas. Taigi, žinių bagažą papildėme ne tik istorijos pamokoms, bet ir lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų.

    Toliau išvyką tęsėme Vilniaus Katedros požemiuose. Tik į juos nusileidus, mūsų dėmesį patraukė griuvėsiai, į karstus panašūs objektai, kardai ir kitokie karo reikmenys. Gidė pasakojo apie požemių atradimo laiką, įvairias legendas ir faktus apie to meto didžiuosius Lietuvos didikus, valdovus, vyskupus. Mums ypač buvo įdomu pamatyti garsių Lietuvos žmonių karstus, kuriuose, kaip teigiama, yra ir jų tikri palaikai. Smagu, kad gidei paklausus, galėjome parodyti savo istorijos žinias bei atsakyti į gana suktus klausimus.

    Pavalgę, papramogavę ir žvaliai nusiteikę vakaro spektakliui „Vargšai aristokratai", išskubėjome Jaunimo teatro link. Smagu, kad daugeliui jis patiko ir paliko puikių įspūdžių. Mes galėjome pamatyti serialuose vaidinančių pažįstamų aktorių, lyginti jų personažus. Spektaklis buvo gana ilgas, bet laikas praėjo labai greitai, nes pats spektaklio siužetas buvo vertas dėmesio.

    Pilni smagių įspūdžių, atsisveikinome su Vilniumi ir išvykome namo. Važiuodami atgal, aptarėme pačią ekskursiją, kas labiausiai patiko, netgi planavome, ką galėtume pamatyti kitos ekskursijos metu. Visų IIIg klasės moksleivių vardu norėtume padėkoti klasės auklėtojai Laimai Mažiulienei, kuri organizavo ekskursiją, taip pat lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Ramutei Kuzmienei, lydėjusiai mus. Dėkojame ir mokyklos direktorei Aldonai Svidinskienei už suteiktą galimybę išvykti į Vilnių.


IIIg klasės mokinė Santa Kėblytė

IMG 6866

IMG 6870

IMG 6913

PB210102

PB210103

PB210104

PB210105

PB210107

PB210109

PB210111

PB210112

PB210114

PB210115

PB210122

PB210123

PB210124

PB210126

PB210128

PB210129

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla