Pažintis su Triušiukų slėnio gyventojais

ppp
    Gegužės 18 d. gimnazijos I –II klasių mokinukai kartu su savo mokytojomis Rūta Daumantiene ir Janina Malciene lankėsi Utenos rajone esančiame Antalamėstės kaime Triušiukų slėnyje.

    Prie Triušiukų slėnio vartų mus pasitiko šio nuostabaus gamtos kampelio įkūrėja ir šeimininkė Renata. Ekskursiją pradėjome nuo dekoratyvinių triušiukų. Buvo labai smagu, nes triušiukus galėjome liesti, glostyti, palaikyti rankose, maitinti. Apžiūrėjome visokių veislių triušiukus. Šiuo metu 3 ha plote, aptvertoje teritorijoje, eksponuojama daugiau nei 50 skirtingų veislių triušių ir triušiukų. Ir kokių tik jų čia nėra! Nuo mažylių pūkuočių iki Belgijos milžinų ir prancūziškų avinų.

    Vėliau grožėjomės tauriaisiais elniais, Kamerūno ožiukais, avytėmis, asilėliu, alpakomis, nutrijomis, įvairiais paukščiais: stručiais, fazanais, kalakutais, dekoratyvinėmis vištomis, žąsimis, antimis, putpelėmis ir kitais šio slėnio gyventojais. Šeimininkė pasidžiaugė, kad tauriųjų elnių šeimyna netrukus turi susilaukti savo Bembio, o paukščių šeimynų mamos šiuo metu yra užsiėmusios itin svarbiu darbu: perėjimu. Ūkyje aptvaruose šiuo metu vaikšto apie 20 rūšių paukščių, kurių karaliumi galima pavadinti kalakutą, visą laiką pasipūtusį ir kažką po nosimi burbuliuojantį. Pasak šeimininkės, kalakutas labai nemėgsta švilpimo. Ir tikrai, vaikams švilptelėjus, jis pradėjo smarkiai bartis.

    Prie kito aptvaro maloniai mus pasitiko dvi ponės Kaštonė ir Persikutė bei jų kaimynas - žemaitukų veislės žirgas. Kai priėjome prie stručių, prasidėjo lenktynės. Vaikai stengėsi nepasiduoti stručiams. Gerai, kad distancija buvo trumpa, stručiai būtų vaikus aplenkę. Viską apžiūrėję, nuėjome į žaidimų aikštelę. Kol vieni vaikai jodinėjo poni arkliuku, kiti suposi sūpynėmis, mėtė kamuolį į krepšį, šokinėjo ant batuto, žaidė. Nuotaikos nesugadino netgi prasidėjęs lietutis. Ekskursijos pabaigoje susėdome pavėsinėje, pietavome, grožėjomės gamta, ilsėjomės.

    Grįždami namo dar ilgai dalinomės patirtais įspūdžiais, stebėjomės pamatyta gyvūnų gausa. Visi likome sužavėti Triušiukų slėnio šeimininkų darbštumu ir svetingumu.

Pradinių klasių vyr. mokytoja
Rūta Daumantienė

IMG 20180518 092614

IMG 20180518 092922

IMG 20180518 093151

IMG 20180518 093225

IMG 20180518 093913

IMG 20180518 094100

IMG 20180518 094306

IMG 20180518 094346

IMG 20180518 094435

IMG 20180518 094856

IMG 20180518 095453

IMG 20180518 095919

IMG 20180518 095938

IMG 20180518 100224

IMG 20180518 100717

IMG 20180518 100813

IMG 20180518 100934

IMG 20180518 101334

IMG 20180518 101540

IMG 20180518 101951

IMG 20180518 102215

IMG 20180518 103133

IMG 20180518 103153

IMG 20180518 103930

IMG 20180518 111815

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija