Mokslo metų pradžios šventė

ppp
    Šventinis rytas. Šiltas nuo žvilgsnių, tylus nuo susikaupimo, garsus nuo klegesio, ryškus nuo gėlių žiedų, pavargęs nuo saulės, gaivus, bet vis dar kvepiantis vasara.Trauki į krūtinę jo nuostabų kvapą ir jauti, kad kvepia ne tik gėlės, bet ir žodis. Rugsėjo rytas.

    Šiemet Mokslo metų pradžios šventę pradėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Kėblienė. Ji pasveikino visus, susirinkusius į šventę. Pirmaklasių mokytoja Rasa draugiškai pasitiko mažuosius, linkėdama gerų mokslo metų. Visus šventės proga pasveikino ir mūsų vyriausieji – abiturientai.

    Šventėje dalyvavo Zarasų r. Savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius, Antazavės parapijos klebonas Vytautas Dagelis, miestelio seniūnas Algirdas Lekaveckas bei kaimo bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė. Visi jie sveikino šventės proga, įteikė dovanų, linkėjo gerų metų.

    Gimnazijos direktorė apdovanojo praėjusiais mokslo metais labai gerai besimokiusius mokinius, įvairių olimpiadų bei konkursų nugalėtojus, tėvelius, aktyviausiai prisidėjusius prie mokyklos veiklų.

    Šventėje skambėjo mažųjų atliekamos dainos (vad. Danutė Aleknienė), scenarijų kūrė ir šventę vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Kėblienė, sceną puošė dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė.

    Tegul šie mokslo metai būna sėkmingi ir laimingi!

Rima Kėblienė,
lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

40808616 296770341112627 3307898118191710208 n

40627321 2129090747417417 7811462273427308544 n

40584389 2231970646817953 8449573613362741248 n

40889471 1880457032107161 2020282023955922944 n

40694596 530391364082420 3058536045017563136 n

40792338 462998334210712 4023246890098229248 n

40694444 625367597858374 6155082550604726272 n

40614328 1928828490563778 181944199162101760 n

40666642 455600651601439 4573940097778450432 n

40616798 1780878591980294 3981399340106121216 n

40645509 1816414445101182 5354171630660616192 n

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija