Dauguma mokysis toliau

2018 09 10
    Su Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija šiemet atsisveikino 4-oji abiturientų laida. Taigi, vidurinio ugdymo programą baigė 18 abiturientų, o sėkmingai įveikus mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus visiems jiems įteikti brandos atestatai.

    Brandos atestatas atvėrė mūsų moksleiviams naujas perspektyvas – studijas universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose bei platesnes galimybes rinktis profesinio mokymo programas profesinio ugdymo įstaigose. Pastarąsias šiemet ir rinkosi dauguma mūsų buvusių moksleivių.

    Prioritetą profesinėms mokykloms atidavė net 50 % mokinių: jie profesijos mokysis Vilniaus, Kauno bei Utenos profesinėse mokyklose. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje elektriko profesiją nusprendė įgyti Rokas Jankauskas ir Karolis Vidrickas, Utenos regioninio profesinio mokymo centrą ir maisto pramonės darbuotojo profesiją pasirinko Diana Bagdonaitė ir Jolita Bagdonaitė, konditerijos paslapčių Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre ir Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklose mokysis Karina Ščedova ir Karolina Bajarova. Dovilė Leleikaitė papildė Kauno karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, kur įgys gyvūno prižiūrėtojo profesiją, dvi moksleivės – Audinga Kačiulytė ir Olivija Čičinskaitė tapo Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinėmis: viena iš jų nutarė tapti masažiste, kita higieninės kosmetikos kosmetike.

    Šiemet patrauklia tapo ir ugniagesius gelbėtojus ruošianti ugniagesių gelbėtojų mokykla. Šioje ugdymo įstaigoje mokysis Linas Vidrickas.

    3 mokiniai (17 %) studijuos kolegijose - aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą teikiančiose įstaigose – Vilniaus kolegijoje (radiologija), Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje (transporto logistika) bei Utenos kolegijoje (verslo vadyba). Minėtose kolegijose studijuos Rita Ragėnaitė, Silvija Davainytė bei Ineta Galvonienė.

    Sprendimą įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, t. y. studijuoti Kauno technologijos universitete - priėmė tik vienas gimnazistas – Paulius Pūras. Pasirinkęs elektronikos inžineriją jis savo žinias gilins technologinių mokslų srityje.

    Na, o vis dar abejojantys, savo stipriųjų pusių ieškantys moksleiviai nutarė dar vienerius metus padirbėti ar išbandyti save Lietuvos kariuomenėje, tad sėkmingai integravosi į šalies darbo rinką ar rudenį papildys karių savanorių gretas.

    Naujų mokslo metų pradžia puiki proga padrąsinti kiekvieną jau savo kelią radusį ar jo dar beieškantį mūsų buvusį abiturientą, proga palinkėti naujų iššūkių, atradimų ir patyrimų.


Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija