Konstitucijos egzaminas – Atkurtai Lietuvai

titulinis
    Artėjant spalio 25-ajai – Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienai – LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė tradiciškai pakvietė šalies visuomenę dalyvauti LR Konstitucijos egzamine ir pasitikrinti pagrindinio šalies įstatymo žinias. Egzaminas buvo organizuotas 12-ąjį kartą, šemet jis skirtas atkurtai Lietuvai. Tęsdama tradiciją prie kvietimo prisijungė ir mūsų gimnazija.

    LR Konstitucijos egzamino I-me etape dalyvavo 23 gimnazijos mokiniai. Moksleiviai varžėsi trijose, t. y. 5-7, 8-10 ir 11-12 klasių grupėse. Gausiausias šiais metais buvo jauniausios moksleivių grupės būrys, egzamine dalyvavo net dešimt 5-7 kl. mokinių. Džiugu, kad žinias pasitikrinti išdrįso ir mažiausiai patirties turintys egzamino dalyviai – penktos klasės mokiniai.

    Kiekvienos grupės moksleiviams buvo pateiktas trisdešimties klausimų testas (jį rengia LR Teisingumo ministerija), reikalaujantis LR Konstitucijos istorijos žinių, išmanymo apie įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžių funkcijas, valdžios institucijų rinkimus, žmogaus teises, laisves ir pareigas.

    Geriausiais LR Konstitucijos žinovais savo amžiaus grupėje šiemet tapo Ugnė Asipauskaitė (7 kl.), Gailė Gruzdaitė (II g) ir Greta Mieliauskaitė (III g) ir Martynas Dainys (IV g). Nors moksleiviams ir nepavyko patekti į antrąjį egzamino etapą, džiaugiamės jų noru gilinti savo žinias apie pamatinius mūsų valstybės dalykus.

    Testo vertinimo komisiją maloniai nustebino šio egzamino debiutantai, jauniausias dalyvis – 5 kl. mokinys Mykolas Dainys ir 7 kl. mokinė Ugnė Asipauskaitė, atitinkamai surinkę aštuoniolika ir dvidešimt taškų.

    LR Konstitucijos egzamino nugalėtojai bus apdovanoti spalio 25 – ąją – LR Konstitucijos dieną - šventinės sueigos metu.

Jovita Vainikevičiūtė,
pilietiškumo pagrindų mokytoja

1

2

3

4

5

6

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija