Džiaugiamės dovana

Titulinis 1titulini2

    Dar vasario mėnesį švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį gimnazijos bendruomenę pasiekė maloni 1998 metais Antazavės vidurinę mokyklą baigusių abiturientų staigmena - 19 dovanų kuponų į Keistuolių teatrą.

    Tad penktadienį (spalio 12 d.) išsiruošėme į sostinę, į teatrą, kur žiūrėjome Aido Giniočio režisuotą spektaklį ,,Riešutų duona”, sukurtą pagal to paties pavadinimo Sauliaus Šaltenio apsakymą. Apsakymo turinys, jo herojai buvo visiems gerai pažįstami, jį nagrinėjome per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas.

    Įdomu buvo matyti, kaip šio kūrinio idėjas scenoje perteikia jauni teatro aktoriai, tačiau dar labiau žavėjo jų vaidyba, gebėjimas atskleisti įvairius jausmus, keisti nuotaiką ir visą spektaklį lydinti grupės ,,The Beatles” muzika. Sėdėjome pirmoje eilėje, todėl puikiai galėjome stebėti kiekvieno aktoriaus judesį ir po spektaklio matyti džiaugsmo pilnas aktorių akis. Juk tiek daug nuoširdžių plojimų, gėlių žiedų ir sveikinimųǃ Ilgai plojome (tai buvo premjera) ne tik aktoriams, bet ir ant scenos išėjusiems ,,Riešutų duonos” autoriui – rašytojui Sauliui Šalteniui ir spektaklio režisieriui Aidui Giniočiui.

1

2

    Tądien lankėmės ne tik Keistuolių teatre, bet ir dar visai neseniai atnaujintoje Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Joje susipažinome su jos erdvėmis (apžiūrėjome skaityklas, meno ir muzikos erdves, dirbtuves ,,Pasidaryk sau”, vaikų literatūros skyrių ir kt.), apžiūrėjome čia veikiančias fotografijų parodas ,,Tai yra Vilnius” ir ,,Jie gina mūsų laisves”.

    Ekskursijos vadovė papasakojo mums apie darbą šiuolaikinėje bibliotekoje, savo darbą (ji yra edukatorė), reikalavimus bibliotekininkui, kitų darbuotojų profesijas (čia dirba ir teisininkai, ir menininkai, ir IT specialistai bei daug kitų). Stebėjomės ne tik bibliotekos modernumu (išmanusis praėjimas skaičiuoja lankytojų skaičių), bet ir kai kuriais kitais faktais: pvz. bibliotekoje yra apie 6,5 mln. leidinių, lentynų skaičius skaičiuojamas knygmetriais (73 km), dirba apie 480 darbuotojų ir pan.

pirmutine po 5 pastr

IMG 20181012 132712

IMG 20181012 133113

IMG 20181012 133136

IMG 20181012 133206

IMG 20181012 133227

IMG 20181012 133325

IMG 20181012 140716

IMG 20181012 140903

IMG 20181012 141637

IMG 20181012 142212

IMG 20181012 142509

IMG 20181012 142831

paskutine po 5 pastr

    Labai džiaugiamės pasiūlymu vykti kartu ir sostinėje praleista diena. Dėkojame gimnazijos direktorei už sudarytas sąlygas nuvykti į Vilnių, mokytojai Jovitai už sėkmingai išrinktą spektaklį, o didžiausias ačiū 80-tajai laidai už prasmingą dovaną.

Ramona Labutytė, III g klasės mokinė
Julita Pieviškytė, I g klasės mokinė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija