Šiemet - kultūros sritis

titulinis
    Mes, gimnazijos dešimtos klasės (II g) mokiniai, jau antrą kartą dalyvausime pilietiškumo projekte ,,Pažink valstybę“. Praėjusiais mokslo metais šio projekto veiklomis siekėme sumažinti Antazavės garbaus amžiaus žmonių vienišumą, tad sprendėme socialinio gyvenimo problemas. Šį kartą mūsų gimnazijai atiteko kultūros sritis. Šia žinia apsidžiaugėme, kadangi slapta vylėmės, kad šiemet susipažinsime būtent su šia visuomenės gyvenimo dalimi.

    Norėdami išsiaiškinti kultūrinio gyvenimo problemas į pilietiškumo pagrindų pamoką pasikvietėme artimiausių Antazavės kultūros įstaigų – Antazavės bibliotekos, Antazavės tradicinių amatų centro bei Antazavės kultūros centro darbuotojus, su kuriais aptarėme kultūrinio gyvenimo klausimus Antazavės seniūnijoje. Susitikime dalyvavo ir Antazavės seniūnijos seniūnas Algirdas Lekaveckas.

    Po susitikimo apsisprendėme, kad šiemet nagrinėsime informacijos stokos apie Antazavės dvaro ateitį problemą bei Antazavės tradicinių amatų centro patrauklumo didinimo klausimą. Per pamoką dirbdami grupėmis ir kartu aiškinomės problemų priežastis, surašėme savo pasiūlymus, kaip būtų galima padidinti Amatų centro patrauklumą vietiniams gyventojams.

    Spalio 23 d. (ketvirtadienį) vykome į Zarasų krašto muziejų, kur susitikome su muziejaus direktorės pavaduotoja gerb. Daiva Juškiene ir Amatų centro vadove Vilma Mickute. Čia apsvarstėme galimybes, kas galėtų pritraukti daugiau vietos gyventojų į Amatų centrą.

    Zarasų rajono savivaldybėje susitikę su administracijos kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja gerb. Daiva Šukštuliene aptarėme Antazavės dvaro pastato panaudojimo perspektyvas. Susitikime dalyvavusi investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Ramunė Šileikienė pristatė Antazavės dvaro atnaujinimo projektus bei jų įgyvendinimo etapus.

    Be to, šio vizito metu gerb. Daiva Šukštulienė supažindino mus su kultūros įstaigų valdymu ir pavaldumu, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos funkcijomis, kultūros vadybininko profesija, savo karjeros keliu kultūros vadybos srityje.

    Dėkojame visiems šiltai ir nuoširdžiai bendravusiems su mumis, o mums belieka kibti į darbus, kuriuos jau suplanavome. Pirmieji iš jų – gimnazijos bendruomenės supažindinimas su Antazavės dvaro pastato ateitimi ir bendradarbiavimo sutarties parengimas su Zarasų krašto muziejumi.

Karina Putinauskaitė, II g klasės mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, pilietiškumo pagrindų mokytoja

1

2

3

4

5

6

7

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija