Konstitucijos dienai – akcija ,,Konstitucija gyvai“

pp
    Spalio 25 d. (ketvirtadienį) gimnazijoje vyko pilietinė akcija ,,Konstitucija gyvai“. Akciją organizavo naujoji gimnazijos mokinių taryba. Siekėme netradiciškai paminėti Konstitucijos dieną. Akcijoje dalyvavo 2-10 klasių mokiniai. Susirinkę į sporto salę pabandėme sustoti dėliodami Konstitucijos dienos logotipo (KoDi) pirmąsias dvi raides Ko ir di. Mokinių tarybos narė Junona Labutytė garsiai skaitė sakinius, kiti moksleiviai, uždėję savo rankas ant draugo peties ar jomis susikibę darniai skandavo ,,Konstitucija yra pagrindinis šalies įstatymas“, ,,Kiekvienas privalo laikytis Konstitucijos“ ir ,,Kiekvienas pilietis gali ginti savo teises remdamasis Konstitucija“. Gimnazijos pavaduotoja ugdymui Regina Šeduikienė mokiniams priminė šio dokumento svarbą valstybei ir visuomenei.

    Dar viena akcijos, skirtos Konstitucijos dienai pažymėti, dalis buvo pačių jauniausių mūsų bendruomenės narių, 1-4 klasių mokinių, darbeliai, kuriais buvo papuošta pirmojo aukšto erdvė. Mokiniai mūsų Trispalvės spalvomis spalvino Lietuvos žemėlapio kontūrus, ant jų užrašė jiems suprantamus LR Konstitucijos straipsnius, iškirpo juos ir priklijavo ant sienos. Be to, šiai dienai pažymėti 2-3 klasių mokiniai piešė piešinius, o jų mokytojos surengė parodą ,,Vilniaus miestas – Lietuvos sostinė“.
Tą dieną vyko ir gimnazijos bendruomenės šventinė sueiga, kurios metu pilietiškumo pagrindų mokytoja Jovita Vainikevičiūtė aptarė šiai dienai skirtus renginius, LR Konstitucijos egzamino 2018 I –jo etapo rezultatus, sunkiausius klausimus, o gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė apdovanojo Konstitucijos egzamino I-jo etapo laimėtojus. Atminimo dovanėlės įteiktos kiekvienos amžiaus grupės daugiausiai taškų surinkusiems moksleiviams: Ugnei Asipauskaitei (7 kl.), Gailei Gruzdaitei (II g), vienodai taškų surinkusiems XI – XII klasės grupės mokiniams Gretai Mieliauskaitei (III g) ir Martynui Dainiui (IV g). Jaunieji dailininkai taip pat neliko nepastebėti. Geriausių darbų autoriai – Austėja Gruzdaitė (piešinys ,,Vilniaus legenda“) ir Dovydas Slapšinskas (piešinys,,Vilnius“) apdovanoti spalvotų pieštukų rinkiniais.
Manome, kad akcija pavyko, o spalio 25-ji gimnazijoje buvo šiek tiek kitokia nei įprastai.

Ramona Labutytė, III g klasės mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, pilietiškumo pagrindų mokytoja

1

2

3

4

5

6 1

7 1

8

9

10

11

12

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija