Kitoks užsiėmimas ,,Karjeros keliu”

ppp
    Dar prieš šv. Kalėdas lankydamiesi pas gerbiamą Osvaldą Abarių pažadėjome ilgesniam užsukti pas jį po atostogų. Jau tada Osvaldas norėjo mums pagroti vargonėliais. Susitikome baigę atostogauti. Nusprendėme, kad susitikimas bus kitoks būrelio (neformalaus švietimo) ,,Karjeros keliu” užsiėmimas.

    Vaišindamiesi arbata ir tortu (dėkojame už vaišingumą gerb. Osvaldui) sužinojome visą pono Osvaldo gyvenimo istoriją: šeimą, jo tėvelį Joną Abarių – Lietuvos Nepriklausomybės kovų savanorį, mokslus, profesiją, darbą, vargonavimą Antazavės bažnyčioje.

    Groti vargonėliais mūsų pašnekovas išmokęs pats, pamokytas čia kunigavusio kunigo A. Mikulėno, o vargonėlius įsigijęs Kaune pas skulptorių L. Žuklį. Ne tik pasakojo apie savo pomėgį, bet ir pagrojo keletą kūrinių, tarp jų - Maironio ,,Lietuva brangi”. Osvaldo vargonėlius išbandė ir mūsų Gabija, palygino, kaip veikia šis, atrodo, iš pirmo žvilgsnio į pianiną panašus instrumentas, kuriuo groti ji mokosi muzikos mokykloje. Apžiūrėjome ir senuosius natų sąsiuvinius, nustebome, jog visos natos – kruopščiai rašytos ranka.

    Džiaugėsi ponas Osvaldas savo augintiniu – varniuku, kurį iškritusį iš lizdo išauginęs, pasakojo apie jo prisirišimą prie žmogaus ir neįtikėtiną varniuko protą.

    Stebėjomės mūsų pašnekovo atmintimi, noru neatsilikti nuo gyvenimo – ant Osvaldo stalo net du kompiuteriai, o internetas praverčia žinioms apie svarbiausius įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Ant kambario sienų istorinė ir kita šeimininkui svarbi atributika – bareljefai didžiajam kunigaikščiui Vytautui, 1863 m. sukilimo vadui kunigui Antanui Mackevičiui, trispalvėmis papuoštos lentynos ir stalas. Supratome, kad šis žmogus visada domėjosi Lietuvos istorija ir savo krašto praeitimi. Tai rodo ir didelė istorinių knygų kolekcija, o palėpėje sukaupti visi Lietuvos Ryto laikraščiai.

    Galėjome palyginti mūsų ir pono Osvaldo gyvenimo sąlygas. Osvaldas mokyklą Kumpuoliuose pasiekdavo pėsčiomis, juk mokyklinių autobusų nebuvę, kulniuodavęs 3 kilometrus, o užkandžiui turėjęs tik duonos žiauberėlę ir pieno, tad piktinosi dabartinių vaikų išrankumu ir nepagarba maistui.

    Dar daug įvairių dalykų išgirdome ir sužinojome, o klausydamiesi ir bendraudami geriau pažinome šį kitos - vyresniosios kartos žmogų ir jo gyvenimą. Tai toks buvo mūsų užsiėmimas ,,Karjeros keliu”.

Elidija Maigytė, 6 kl. mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

DSC04700

DSC04704

DSC04707

DSC04709

DSC04713

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla