Parodoje STUDIJOS 2019

ppp
    Vyriausiųjų klasių gimnazistai (11-12 kl.) kasmet nekantriai laukia vasario pradžios - tarptautinės mokslo, studijų ir karjeros planavimo parodos. Apsilankymą joje nusimatome kasmet ir ugdymo karjeros programos įgyvendinimo plane.

    Šiemet tokia paroda vyko jau 17-ąjį kartą, o parodos Studijos 2019 šūkis - ,,Žinai, kas esi”. ,,Sužinok, kas būsi”. Joje dalyvavo 200 Lietuvos universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų, kalbų mokymo bendrovių, Lietuvos verslo įmonių, per 50 užsienio universitetų ir kolegijų.

    Moksleiviai lankėsi renginiuose ir susitikimuose, susipažino su profesinių ugdymo įstaigų, aukštojo mokslo studijų programomis Lietuvoje ir užsienyje, inovatyviomis idėjomis ir technologijomis, turėjo galimybę pabendrauti su studentais, dėstytojais, įmonių atsovais.

1

2

3

4

5

6 1

7 1

8 1

8 2

9

10

11

12

13

14

    Norintys labiau pažinti save erdvėje PAŽINK SAVE konsultavosi asmeninės karjeros klausimais, o Steam ekspozicijoje pamatė Lietuvos aukštosiose mokyklose sukurtus inovatyvius produktus, išradimus, inžinierinius, aviacinius, kūrybinių industrijų ir kitus projektus, gavo žinių, kaip teisingai rašyti CV, motyvacinį laišką, dalyvauti darbo pokalbyje.

    Erdvėje ,,Profesijos gyvai” buvo pristatomas platus spektras aktualiausių Lietuvos darbo rinkoje profesijų – nuo statybos, automechanikos, kulinarijos iki reklamos, grožio industrijos ir floristikos. Jaunųjų specialistų profesiniu meistriškumu mokiniai galėjo žavėtis stebėdami floristo, kirpėjo, visažisto ir jaunojo automechaniko profesinio meistriškumo konkursą.

    Be to, mokiniai turėjo galimybę apsilankyti įvairiose paskaitose: ,,Moteris inžinerė – ne mistinė būtybė, o karjeros galimybė”, ,,Darbo rinkos dabartis ir ateitis”, ,,5 paslaptys kaip išgyventi egzaminus ir pasiekti išsikeltus tikslus”, ,,Kaip efektyviai mokytis”, ,,Socialinis darbas – aštuonių Nobelio premijų profesija”, ,,Kaip suaktyvinti savo smegenis?” ir pan.

1a

2b

3c

4d

5e

6f

7g 1

8h

9i

10j

11k

12 L

13 m

14n

    Simboliška, artėjant Lietuvos valstybės atkūrimai dienai - Vasario 16-ajai, lankėmės mūsų valstybės istorijai svarbiame istorijos paveldo objekte – Katedros požemiuose. Ekskursijos metu susipažinta su šventovės, stovinčios vienoje seniausiai gyvenamų Vilniaus vietų, istorija, pastato kaita, čia palaidotus Lietuvos valstybei ir Bažnyčiai nusipelniusius asmenis, laidojimo tradicijomis, archeologiniais radiniais…

1 1

1 2

1 3

1 4

    Na, o ką naujo sužinojome šią dieną įtvirtinome grįždami atgal, surengę viktoriną ,,Mano studijos”.


Jovita Vainikevičiūtė,
ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla