Valstybės atkūrimo dienai

ppp
    Artėjant Vasario 16 –ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai gimnazijoje vyko viktorina ,,Antanas Smetona – pirmasis LR prezidentas‘‘. Šiais metais sukanka 100 metų, kai Antanas Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos valstybės prezidentu. LR Seimo nutarimu 2019 metai paskelbti Lietuvos Tarybos pirmininko, pirmojo Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos metais. Šiai progai pažymėti gimnazijoje taip pat parengta knygų paroda ir stendas.

    Viktorinoje dalyvavo 6 – 12 klasių mokiniai, taigi net šešios komandos. Kiekviena iš jų turėjo prisistatyti: sukurti pavadinimą ir šūkį, pasirūpinti komandos įvaizdžiu- Lietuvos tautinės vėliavos spalvomis. Vieni pasipuošė emblemomis, kiti trispalviu šaliku, I g kl. merginos įpynė į kasas tautines juosteles, jauniausieji – šeštokai - atsinešė ir pačią Lietuvos vėliavą.

    Klausimų būta pačių įvairiausių, visi jie susiję su pirmuoju Lietuvos prezidentu – jo gyvenimu, visuomenine ir politine veikla, pomėgiais, Antano Smetonos atminimo įamžinimu.
Kol vertinimo komisija skaičiavo taškus, trumpas video filmas dar kartą priminė pagrindinius Antano Smetonos gyvenimo faktus, o mes įtvirtinome įgytas žinias apie šią asmenybę, jos indelį atkuriant ir kuriant Lietuvos valstybę.

    Viktorinos prizininkais – III- ios vietos laimėtojais tapo komanda ,,Trispalvė“ (6 kl.), II-oji vieta atiteko komandai ,,Patriotai“, pirmąją vietą iškovojo jungtinė III ir IV g klasių mokinių komanda ,,Aksominė diktatūra“. Gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė laimėtojams įteikė padėkos raštus, prizus, pasveikino bendruomenę su artėjančia švente - Valstybės atkūrimo diena.

    Renginį užbaigėme klausydami vienos Antano Smetonos sveikinimo kalbos valstybinės šventės proga, kurioje pabrėžiama tautos vienybės ir santarvės svarba, siekiant bendro tikslo.

    Be to, tą dieną (ketvirtadienį, vasario 14 d.) gimnazijoje šventėme ne tik Valstybės atkūrimo dieną, bet ir Šv. Valentino dieną - Meilės dieną: per pertraukas skambėjo žymiausios dainos apie meilę ir draugystę, mokiniai dovanojo vienas kitam ir savo mokytojams širdutes. Buvo linksma, pakilu ir jaukuǃ

Gailė Gruzdaitė, II g klasės mokinė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla