Lietuvių kalbos dienos mūsų gimnazijoje

logo

    Gruodžio 4 d. Kalbos komisija surengė švietimo, kultūros ir kitų instituciją atstovų pasitarimą dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 dienomis. 2019 m. rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius, nutarta pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskirtiems Juozo Tumo – Vaižganto, Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams. Visoje Lietuvoje ir užsienyje buvo organizuota daugybė renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti. Mūsų gimnazija taip pat prisidėjo prie šių dienų paminėjimo.

    Pirmiausia nutarėme išleisti stendą, skirtą Vietovardžių metams. Anot kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko, „Lietuvos vietovardžiai – tai atmintis ir kalbos lobynas, o kartu ir mūsų protėvių kūrybingumo išraiška“. Penktokai ir šeštokai rinko medžiagą apie artimiausių vietovių pavadinimų kilmę, užrašė perskaitytas legendas apie vietovardžius, papuošdami savo darbus lietuviškomis trispalvėmis. Mažųjų mokinukų dėka galėjome susipažinti su stendo „2019 – ieji Vietovardžių metai“ medžiaga ir taip prisidėti prie lietuvių kalbos puoselėjimo.

    Kovo 4 d. lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva buvo organizuotas žemesniųjų klasių mokinių Raštingumo konkursas (5 - 6 kl., 7 – 8 kl.). Tarp 5 – 6 kl. mokinių pirmąją vietą laimėjo šeštokė Gabija Lašaitė, antrąją – 5 kl. mokinė Žadmina Gruzdaitė, trečiąją – 6 kl. mokinė Enrika Pužaitė. Tarp 7 – 8 kl. mokinių geriausiai diktantą parašė 7 kl. mokinė Junona Labutytė, antrąja pripažinta tos pačios klasės mokinė Ugnė Asipauskaitė, trečiąją vietą laimėjo 8 kl. mokinė Austėja Gaulytė. Malonu, kad visi rašiusieji diktantą noriai sutiko dalyvauti Raštingumo konkurse, o mes, mokytojos, džiaugiamės, kad turime raštingų mokinių.

    Kovo 7 d. Ig ir IVg kl. mokiniai buvo pakviesti į susitikimą su programuotoju ir kartu lietuvių kalbos puoselėtoju Henriku Kulvinsku. Jis savo iniciatyva lankosi Lietuvos mokyklose ir skaito paskaitas apie tai, kad savas mąstymas turi būti nusakomas tik sava kalba, kad kiekvienoje kalboje vartojami tarptautiniai žodžiai turėtų skambėti lietuviškai. Taip, anot Henriko Kulvinsko, grynintume lietuvių kalbą. Svečias pristatė savo knygutę „Lietuvių kalbos metmenys“ (beje, ją dovanų gavo ne tik gimnazija, bet ir aktyviausi klausytojai).

    Džiaugiamės, kad ir mūsų gimnazija prisidėjo prie lietuvių kalbos puoselėjimo.

Lietuvių kalbos mokytojos Rima Kėblienė ir Ramutė Kuzmienė

1 1

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla