Sąmoningumo didinimo mėnuo - BE PATYČIŲ

ppp
    Gimnazijos bendruomenė savo veiklomis ir idėjomis prisijungė prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. 5-8 ir I-IIg klasių mokiniai visą kovo mėnesį džiugino gimnazijos bendruomenę įvairia veikla, stengėsi palaikyti gerus, draugiškus tarpusavio santykius, dalijosi vieni su kitais savo gerais darbais, mandagiu, kultūringu bendravimu, pozityviomis mintimis....

    Mokiniai per ilgąsias pertraukas šoko, sportavo, kūrė „Draugystės“ plakatus, dalijo „šypsenas“, organizavo foto sesijas, kepė pyragus ir vaišino vieni kitus, rinko tolerantiškiausią gimnazijos mokinį. Tarp1-4 klasių mokinių tolerantiškiausia mokinė išrinkta Ditė Apanskaitė, tarp 5-8 klasių mokinių – Austėja Gaulytė, I-IVg klasių mokinių – Greta Mieliauskaitė ir Aldas Kirjanovas.

    Ketvirtadienio popietę į gimnazijos Aktų salę sugužėjo visi talentingiausi gimnazijos 1-8 kl, I-IV g klasių mokiniai ir jų gerbėjai. Renginyje netrūko šaunių, talentingų mokinių, kurie išdrįso užlipti į sceną ir parodyti tai, ką sugeba geriausiai. Skambėjo nuotaikingos eilės, dainos, muzikiniai kūriniai, įspūdingi šiuolaikiniai šokiai. Įveikti sceninę baimę1 klasės mokiniui Mikui Žemaičiui padėjo tėvelis.

    Vertinimo komisijos nariai negailėjo komplimentų bei palaikymo žodžių konkurso dalyviams (iš viso jų buvo dvidešimt). Komisijos sprendimu šiandien geriausiai skambėjo 3 kl. mokinės Gertrūdos Turlovič ir 5 kl. mokinės Brigitos Krastinaitės dainos, geriausiai muzikinius instrumentus prakalbino 2 kl. mokinys Matvejus Turlovič ir 3 kl. mokinys Petras Pieviškis, pieštuko meną geriausiai įvaldė 8 kl. mokinė Austėja Gaulytė, o savo judesių grakštumu nepralenkiami buvo šokių grupė „Medus“ ir grupė „Katrina ir jos draugai arba 3 in 1“.

    Tai buvo neįprastas, įdomus, pilnas gerų emocijų renginys. Tikime, kad jis taps gražia gimnazijos tradicija.

Mokinių tarybos narė
Karina Putinauskaitė

DSC05379

DSC05391

DSC05404

DSC05405

DSC05406 1

DSC05754

DSC05755

DSC05860

DSC05863 1

DSC05868 1

DSC05876 1

DSC05885

DSC05899

DSC05904

DSC05910

DSC05926

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla