Meninio skaitymo konkursas „Žodi, suskambėk“

Lapkričio 23 d. į Antazavės Juozo Gruodžio vidurinę mokyklą rinkosi rajono mokyklų pradinių klasių meninio skaitymo mylėtojai. 16-a jaunų, kūrybingų iš Degučių, Suvieko, Turmanto, Salako pagrindinių mokyklų, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ir „Santarvės“ pradinės mokyklos mokinių įsiliejo į gražią meninio skaitymo šventę „Žodi, suskambėk“

 

 

 

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Diana Rožkovienė pasveikino konkurso dalyvius ir pradėjo šventę spektakliu „Ša, ša, ša, šu, šu, šu“, jai talkino muzikos mokytoja Danutė Aleknienė.

Turmanto lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Mičiūnienė pasidalino mintimis apie kūryba ir pristatė penkias savo kūrybos knygeles.

Konkurso dalyviai, įveikę jaudulį ir nerimą, raiškiai ir įtaigiai skaitė lietuvių rašytojų eiliuotus ir neeiliuotus kūrinius. Komisijai sunku buvo išrinkti tuos, kurie – patys geriausi, nes visi mokiniai skaitė eiles nuoširdžiai. Stengėsi ir sugebėjo perteikti pačius nuostabiausius poetų išsakytus jausmus. Komisijos narius stebino mokinių puiki laikysena, gestų tikslingumas, pasirinkto kūrinio meniškumas. Žavėjo raiškus, vaizdingas, taisyklingas kalbėjimas.

Vertinimo komisija, išklausiusi ir įvertinusi dalyvių pasirodymus nutarė tvirtinti šiuos Zarasų rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Žodi, suskambėk“ rezultatus:

Nominacija „Už įtaigiausią lietuvišką žodį“ – Salako pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinei Viktorijai Damašiūtei (mokytoja Danguolė Kisielienė).

Nominacija „Už lietuviško žodžio turiningumą ir raišką“ – Salako pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinei Inesai Matušovaitei (mokytoja Danguolė Kisielienė).

Nominacija „Už meilę ir pagarbą lietuviškam žodžiui“ – Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4 kl. mokinei  Austėjai Matijošiūtei (mokytoja Alina Guntulienė).

Nominacija „Už gražų lietuvišką žodį“ – Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos 4 kl. mokinei Gretai Mieliauskaitei (mokytoja Janina Malcienė).

Nominacija „Už gražų lietuvišką žodį“ – Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4 kl. mokiniui  Kostui Ragauskui (mokytoja Alina Guntulienė).

Mokytoja Giedrė Mičiūnienė padovanojo savo kūrybos knygeles „Žodžių kalbėjimas“ (Prakalbinti Zarasų rajono pavadinimai) Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos direktorei Aldonai Svidinskienei už šiltą priėmimą ir jaukią aplinką,

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Dianai Rožkovienei už puikiai organizuotą šventę,

labiausiai patikusiems skaitovams:

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos 4 kl. mokinei Gretai Mieliauskaitei,

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4 kl. mokiniui  Kostui Ragauskui,

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos 4 kl. mokinei Ugnei Elijošiūtei,

Salako pagrindinės mokyklos 4 kl. mokinei Viktorijai Damašiūtei.

 

J. Lašaitės nuotraukos

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija