Poetą Antaną Vienažindį prisiminus

Poeto Antano Vienažindžio gyvenimas ir kūryba literatūrologų vertinimuose yra susilieję turbūt kaip nė vieno kito lietuvių autoriaus. Jo biografija paremta dainų interpretacijomis, o dainos skaitomos biografiškai. Taip iškilo poetinis A. Vienažindžio gyvenimo mitas, kurio atraminiai taškai – našlaičio dalia, dramatiškai susiklosčiusi, bet iki gyvenimo pabaigos širdyje išsaugota vienintelė poeto meilė, nesutarimai su dvasine vyresnybe, liga, gauta iš sopulingo rūpesčio, ir palyginti ankstyva mirtis. Tokia kūrėjo, nelaimingo ir vienišo Vienužio, gyvenimo istorija derėjo prie jo romansiškai graudžios poezijos, todėl plito liaudyje drauge su jo dainomis.

 

Šių metų rugsėjo mėnesį visa Lietuva minėjo poeto Antano Vienažindžio 170-ąsias gimimo metines. Mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų R. Kuzmienės ir R. Kėblienės, taip pat paminėjo šią garbingą sukaktį. Pirmasis renginio etapas prasidėjo Antazavės kraštotyros muziejuje. 8, 9 ir 10 klasių moksleiviai išklausė mokytojos kraštotyrininkės St. Kirailytės pasakojimo apie poeto vaikystę, jaunystę, darbo ir kūrybos laikotarpį. Muziejuje surinkta medžiaga sudomino ir mokinius, ir mokytojus. Ne vienas moksleivis, grįžęs namo, sėdo prie knygų ir ieškojo daugiau medžiagos apie poetą A. Vienažindį.

Antrasis renginio etapas – tai muzikinė – literatūrinė kompozicija „Ilgu ilgu man ant svieto“. Visi patyrė malonių akimirkų klausydamiesi poeto eilių, dainų, įdomu buvo prisiliesti prie dramatiškos kūrėjo biografijos momentų. Renginį pagyvino mergaičių ansamblio atliekamos dainos, multimedijos ekrane rodomos poeto nuotraukos, žodiniai įrašai, o kunigo E. Arnašiaus daina apie Vienažindį privertė pajusti, ką gali žodžio, muzikos ir vaizdo dermė.

Manome, kad visi, dalyvavę šioje literatūrinėje pamokoje, daugiau sužinojo apie ryškų lietuvių meilės lyriką, kaip plačiai paplitusios jo dainos veikė liaudies poetinį skonį, kad tai vienas ryškiausių XIX a. graudaus aukštaitiškojo lyrizmo atstovų.

 

 

Austėja Kačiulytė,

10 klasės moksleivė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija