Kalėdinė šventė mūsų gimnazijoje

kaledos 2019 antazave
    Artinasi pačios gražiausios metų šventės. Jau visą gruodį mokykloje jautėsi šventiška nuotaika: akį džiugino gražiai išpuoštos mokyklos erdvės, languose puikavosi pačių mokinių sukurti karpiniai (šių metų tema – žibintai), per pertraukas skambėjo kalėdinė muzika, o iš aktų salės netilo repetuojamų pasirodymų garsai. Visus lydėjo gera nuotaika, nes laukti šventinių akimirkų visada smagu.

    Gimnazijos mažieji sukūrė kalėdinę šventę ne tik sau, mokytojams, bet ir savo tėveliams – jie parodė muzikinę pasaką ,,Ėjo pro šalį žiema“ Ją parengė mokytojos Edita Sklizmantienė ir Danutė Aleknienė. Muzika, dainos, šokiai, vaidyba... nepaliko nė vieno abejingo, o Raudonkepurės (4 kl. mokinė Gertrūda Turlovič) ir Vilko (4 kl. mokinys Petras Pieviškis) aktoriniai gebėjimai sulaukė ypač daug publikos plojimų.

    Kalėdinius linkėjimus per televiziją siuntė pats Kalėdų senis iš Laplandijos, o savo laišką perskaityti ir dovanas įteikti įpareigojo gimnazijos pavaduotoją ugdymui Reginą Šeduikienę. Dovanų tą dieną tikrai nestigo – jas siuntė ir Zarasų rajono savivaldybė, ir pažintinės žuvininkystės programos ,,Išauginta Europos Sąjungoje“ organizatoriai, ir gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė.

DSC07909

DSC07919

DSC07924

DSC07926

DSC07934

DSC07935

DSC07946

DSC07949

DSC07958

DSC07970

DSC07986

DSC07995

DSC08000

DSC08006

DSC08023

DSC08025

    Pasibaigus mažųjų muzikinei pasakai, 7 klasės mokiniai visus pakvietė į diskoteką ,,Šok su nykštuku“. Nykštukai linksmino kitus ir linksminosi patys: dainavo, šoko, siuto ir dūko it pašėlę. Sudainavę nykštukų himną, atsisveikino iki kitų metų, linkėdami visiems pripildyti dovanomis ne tik delnus, bet ir savo širdis.

DSC08027

81140341 2726067057487112 5434160495990931456 n

80578170 2937858996249597 2352977135666200576 n

DSC08036

DSC08038

DSC08060

DSC08091

DSC08097

DSC08103

DSC08114

DSC08116

    Vakare vyko vyresniųjų mokinių šventinis pasirodymas „Švęsk kartu su pasakų personažais“. Jau prieš mėnesį renginio organizatoriai, IIg kl. mokiniai, pakvietė vyresniuosius mokinius aptarti būsimos šventės detalių. Klasių atstovai turėjo burtų keliu išsitraukti pasakos pavadinimą ir pagal ją sukurti šokį.Vieniems teko „Aladinas“, kitiems – „Pelenė“, „Snieguolė ir septyni nykštukai“, „Raudonkepuraitė“, „Trys paršiukai“. Aktų salės scena virto senelės namais, kur perkurtą S. Nėries „Senelės pasaką“ sekė IIg kl. vadovė Rima Kėblienė. Visos klasės parodė savo kūrybingumą, o svarbiausia – visi degė noru kuo geriau pasirodyti. Po renginio vyko šventinė diskoteka, kurios laukta ištisus metus.

    Kalėdos yra puikus laikas sustoti, o sustojus pažvelgti į tuos, kurie yra šalia... Skirti jiems daugiau laiko. Jei per šventes ką nors pasveikinsite, jūs jau turtingi. Taigi Kalėdų pirmiausia ieškokite savo širdy! Ramių, saugių, sėkmingų baltosios žiurkės metų!

DSC08118

DSC08119

DSC08124

DSC08128

DSC08130

DSC08131

DSC08135

DSC08140

DSC08143

DSC08148

DSC08151

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rima Kėblienė , vokiečių kalbos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Jovita Vainikevičiūtė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla