Tautodailės metams

ppp
    LR Seimas 2020 metus paskelbė Tautodailės metais. Siekdama paminėti ir įprasminti šiuos metus Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija dalyvavo Amatų centro Antazavės dvare organizuojamuose sertifikuotų tradicinių amatų mokymo programose (7, 11-12 kl.).

    Net tris dienas Amatų centre vyko įvairūs užsiėmimai. Sausio 28 d. (antradienį) mokiniai turėjo galimybę pažinti siuvinėjimo amatą – siuvinėjimui reikalingas medžiagas, priemones, siuvinėjimo būdus, raštų motyvus, siūlų spalvas bei išbandyti vieną būdą – siuvinėjimą šilkine juostele – praktiškai. Siuvinėjimo paslapčių mokinius mokė amatininkė Ramutė Žiagūnienė.

DSC08250

DSC08255

DSC08264

DSC08267

DSC08279

DSC08280

DSC08287

DSC08300

DSC08302

DSC08306

DSC08320

DSC08354

    Tautodailininkė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė (sausio 30 d., ketvirtadienis) supažindinus moksleivius su lietuviškomis karpinių tradicijomis, mokė juos, kaip pasigaminti popierines užuolaidėles bei jomis pasipuošti savo buitį (užsiėmimas ,,Popierinės užuolaidos“).

    Ši amatininkė taip pat vedė užsiėmimą ,,Vašku marginti margučiai“. Moksleiviams pristatyti margučių marginimo būdai, ornamentai, spalvos, o vieną iš jų – marginimą vašku – mokiniai išmegino patys.

DSC08362

DSC08367

DSC08373

DSC08379

DSC08383

DSC08386

DSC08389

DSC08411

DSC08420

DSC08422

DSC08431

DSC08433

DSC08439

DSC08441

DSC08442

DSC08448

DSC08458

DSC08463

DSC08473

    Sausio 31 d. (penktadienį) į užsiėmimą ,,Pintinės juostos“ rinkosi vyresniųjų klasių mokiniai (11-12 kl.). Tautodailininkė Jolanta Žalalienė ne tik supažindino mokinius su juostos svarba lietuvių etnokultūroje, skirtingiems regionams būdingais raštais, spalvomis, bet ir demonstravo jų pynimą bei mokė mokinius pasirengti šiam darbui ir jas nusipinti.

DSC08487

DSC08490

DSC08492

DSC08496

DSC08504

DSC08506

DSC08517

DSC08525

DSC08540

    Kiekvienas susitikimas su amatininku mokiniams buvo ne tik amato, bet ir savo asmeninių savybių pažinimas, nuoširdus pasibendravimas apie gyvenimišką patirtį – amatininkų išsilavinimą, darbą, pomėgius, parodas, planus, sukurtų produktų paklausą šiuolaikinėje prekių rinkoje, galimybes užsidirbti iš amato.

    Dėkojame Amatų centro vadovei Vilmai Mickutei už pasiūlymą dalyvauti sertifikuotose tradicinių amatų mokymo programose - galimybę pažinti mūsų tautos dvasinę ir materialinę kultūrą kitose erdvėse, progą integruoti įvairius mokymosi dalykus, praplėsti mokinių ugdymo karjerai kompetencijas, o kartu padidinti mokymosi patrauklumą.

Jovita Vainikevičiūtė,
ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla