Ieškojome atsakymų

ppp
    Dvi dienas (vasario 6-7 d.) Vilniuje, Litexpo parodų centre veikė tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda Studijos 2020. Parodoje lankėsi ir mūsų gimnazijos moksleivių grupė – II g - IV g klasių mokiniai, kurie ieškojo atsakymų į tolimesnio gyvenimo kelio pasirinkimo klausimus.

1

4

14

15

     Juk didžiausioje ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse tarptautinėje studijų ir karjeros planavimo parodoje buvo pristatomas didelis mokymosi paslaugų pasirinkimas ir papildomos galimybės (Lietuvos aukštosios universitetinės ir ne universitetinės mokymo įstaigos, profesinės mokyklos, švietimo ir ekspertinės organizacijos, kalbų kursai, užsienio universitetai, tarptautiniai egzaminai ir pan.), o ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus mokiniai galėjo tematinėse salėse, tiesiogiai bendraudami su parodos dalyviais prie jų stendų, lankydamiesi paskaitose, susitikę su karjeros konsultantais, moksleivių ir studentų organizacijų nariais, stebėdami profesinio meistriškumo konkursus, patys praktiškai išmėgindami jiems patrauklias veiklas.

    Šių metų paroda skelbė ,,Internetas studijų programos neišrinks” bei ,, Internetas savęs atrasti nepadės”, tad šis renginys buvo puiki proga domėtis, klausti, bendrauti, patirti, lyginti, daryti išvadas, sužinoti, apsispręsti…

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30a

    Namo neskubėjome ... Nusprendėme apsilankyti Signatarų namuose - apžiūrėti ekspoziciją ir erdves, kuriose daugiau nei prieš šimtą metų buvo pasirašytas itin svarbus mūsų tautos istorijai dokumentas – Lietuvos Valstybės atkūrimo Aktas. Be to, buvo smalsu pamatyti vėl į Signatarų namus sugrįžusį ir artėjančios šventės – Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga visuomenei eksponuojamą prieš trejus metus profesoriaus Liudo Mažylio Vokietijos archyvuose surastą Lietuvos Tarybos nutarimą dėl Lietuvos valstybės atkūrimo.

31

32

33

34

    Džiugu, kad mūsų gimnazijoje moksleiviams yra sudarytos sąlygos apsilankyti aktualiuose renginiuose, o kartu ir suteiktos galimybės plėstis mokinių akiračiui, socialinei patirčiai, ugdymo karjerai kompetencijoms – pažinti save, mokymosi galimybes bei projektuoti savo ateitį.

Jovita Vainikevičiūtė,
ugdymo karjerai koordinatorė

Greta Mieliauskaitė,
IVg klasės mokinė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla