,,Nepamiršk parašiuto” – jau trečiąjį kartą

Titulin
     Trečią kartą mūsų gimnazija (9-12 kl. mokiniai) dalyvauja ,,Sodros” inicijuotame jaunimo švietimo projekte ,,Nepamiršk parašiuto”. Projekto tikslas - ugdyti moksleivių finansinį raštingumą ir didinti jaunų žmonių supratimą apie jų socialines garantijas, rizikas ir jų įtaką kiekvieno žmogaus gyvenimui.

    Dar ankstyvą rudenį vykusių mokymų metu gauta medžiaga yra integruojama į pilietiškumo, ekonomikos pamokas, klasių valandėles, neformalaus švietimo ugdymo karjerai programų užsiėmimus. Mokiniai supažindinami su socialinio draudimo sistema, socialinio draudimo įmokomis ir išmokomis, darbo formomis, jų privalumais ir trūkumais socialinių garantijų aspektu, neoficialaus darbo pavojais, šešėlio įtaka visuomenės gerovei.

    Kad projektas „Nepamiršk parašiuto“ būtų ne tik naudingas, bet ir įtraukiantis bei įdomus, projekto autoriai pakvietė moksleivius į Lietuvos gimnazijų protų kovų lygos žaidimus. Tiesa, šiemet moksleiviai tris šios lygos žaidimus žaidė virtualiai, asmeniškai užsiregistravę, o geriausiai regionuose sužaidusiems moksleiviams buvo suteikta teisė suformuoti savo komandas bei galimybė žaisti du protmūšius gyvai. Tokią teisę iškovojo ir mūsų gimnazijos III g klasės mokinė Gailė Gruzdaitė.

    Vasario 13 d. (ketvirtadienį) ji su savo komanda (Greta Mieliauskaitė, IV g kl., Mykolas Dainys, II g kl., Austėja Gaulytė, I g kl.,.Neringa Galvydytė, I g kl.) ir komandą palaikančiųjų būreliu, tarp jų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Aksana Vorobjova (dėkojame gerb. Aksanai už pasirūpinimą transportu ir dovanėles) vyko į Uteną, kur žaidė pirmąjį protų kovų lygos žaidimą gyvai. Dalyviai džiaugėsi ne tik pasiektu rezultatu (užėmė 6-ąją vietą, nuo nugalėtojų atsiliko 5 taškais), bet ir žaidimu, kurį vedė pats jų autorius – kūrybingasis Robertas Petrauskas.

    Sveikiname Gailę Gruzdaitę ir jos komandą ir linkime kuo didžiausios sėkmės antrame protų kovų lygos žaidime kovo 19 dieną.

Jovita Vainikevičiūtė,
pilietiškumo pagrindų mokytoja

DSC08762

DSC08766

DSC08775

DSC08778

DSC08783

DSC08814

DSC08822

DSC08830

DSC08832

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla