Valstybės atkūrimo dienai – istorijos pamoka

Tituline1tituline2 21


    Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Šią dieną 1918 m. Lietuvos Taryba pareiškė, kad „skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. Ši diena - labai svarbi Lietuvai, nes šis nepriklausomybės aktas tapo pamatu 1990 m. Kovo 11-osios aktui, atkūrusiam Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

    Šios datos reikšmę, istorines aplinkybes, sąlygojusias valstybės atkūrimo paskelbimą priminė abiturientai – IV g klasės mokiniai, vasario 13 d. (ketvirtadienį) surengę šia proga gimnazijos bendruomenei netradicinę istorijos pamoką ,,Kazys Grinius – trečiasis Lietuvos Respublikos Prezidentas“. Ji buvo pradėta eilėmis apie Lietuvą, jos laisvės praradimą ir susigrąžinimą. Šį kartą pamoka buvo skirta ne Lietuvos Tarybos nariams – Lietuvos nepriklausomybės akto autoriams - signatarams, o trečiajam Pirmosios Lietuvos Respublikos Prezidentui - Kaziui Griniui, jo indėliui atkuriant Lietuvos valstybę, jo veiklai ir nuopelnams kuriant laisvą, nepriklausomą, demokratinę Lietuvą.

    Pamoka buvo puiki galimybė plačiau pažinti Kazį Grinių - Prezidentą, varpininką, spaudos leidėją, visuomenės veikėją, gydytoją, švietėją, visuomenės sveikatos sergėtoją. Čia išgirdome ir interviu su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi, asmeniškai pažinojusiu Kazį Grinių ir įvertinusiu jį kaip asmenybę, sujungusią dvi tautos gyvenimo epochas – XIX amžiaus tautinį atgimimą ir Vasario 16-osios Lietuvos kūrimą.

    Nuotraukos, faktai, veiklos vertinimai praplėtė mūsų žinias apie Pirmąją Lietuvos Respubliką ir vieną iš jos prezidentų. Sugiedota tautinė giesmė, Kazio Griniaus testamentas (jo ištraukas skaitė Gytis Andriūnas), 7-tos klasės mergaičių šokis, gimnazijos direktorės pavaduotojos ugdymui Reginos Šeduikienės sveikinimas Vasario 16-osios proga sukūrė šventinę ir pakilią pamokos nuotaiką.

Gailė Gruzdaitė, III g klasės mokinė
Darius Tvardauskas, istorijos mokytojas

1 11

2

3

4

5

6

7

8 88

9

10

11

 

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga

Dvaro g. 4, Antazavės k.,
32260 Zarasų r.

Tel./faks. (8 385) 41 418
El. p.
antazaves.mok@zarasai.lt

Juridinių asmenų registras,
kodas 190205194

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

420x594 pienasvaisiai t

SRF logo 

pr rem1pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

2024  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla