Pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Artėjančios Vasario 16 d. šventės nuotaikomis gyvenome jau nuo ryto. Pirmosios pamokos metu 12 a klasės moksleiviai Simonas Girnis ir Monika Maciulevičiūtė 5 – 12 klasių moksleiviams surengė mini viktoriną „Tai turiu žinoti“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Geriausias žinias apie šią svarbią Lietuvai datą parodė: I vieta - Ignė Paliūnytė (12a kl.), II vieta - Rasa Dainytė (7 kl.), II vieta – Liveta Juozėnaitė (9 kl.), II vieta – Artūras Čižas (11 kl.), III vieta - Silvija Davainytė (6 kl.). Nugalėtojai buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis. Istorijos mokytojas Darius Tvardauskas pasveikino mokinius ir mokytojus artėjančios šventės proga, priminė istorines aplinkybes, kurios buvo susidariusios skelbiant Lietuvos nepriklausomybę, aiškino Lietuvos Nepriklausomybės Akto svarbą.

Šventinio susirinkimo metu pasidžiaugta ir geriausiai 2011 – 2012 m. m. I –ąjį pusmetį baigusiais moksleiviais. Labai gerai (9-10 balais) mokosi: Neringa Galvydytė (1 kl.), Elinga Merkytė (1 kl.), Julita Pieviškytė (2 kl.), Greta Mieliauskaitė (4 kl.), Jovilė Čičinskaitė (8 kl.), Santa Kėblytė (8 kl.), Augustas Rožkovas (8 kl.), Odeta Biveinytė (10 kl.), Austėja Kačiulytė (10 kl.).

Gerai (8-10 balais) mokosi: Austėja Gaulytė (1 kl.), Aldas Kirjanovas (3 kl.), Eimontas Merkys (3 kl.), Povilas Bartas Klimka (4 kl.), Augustė Kuzmaitė (4 kl.), Kamilė Buičenkaitė (5 kl.), Evelina Merkytė (5 kl.), Greta Namajuškaitė (5 kl.), Olivija Čičinskaitė (6 kl.), Rasa Dainytė (7 kl.), Simona Deinytė (8 kl.), Akvilė Šileikytė (8 kl.), Virginija Davainytė (8 kl.), Tomas Mieliauskas (8 kl.), Liveta Juozėnaitė (9 kl.), Rimgailė Dainytė (10 kl.), Justina Deinytė (11a kl.), Simonas Girnis (12 a kl.), Mindaugas Tumėnas (12 a kl.), Kristina Davainytė (12a kl.).

Nepamiršti ir neseniai vykusių konkursų ir sporto varžybų dalyviai ir nugalėtojai. Geriausiems įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės, plota ir džiaugtasi jų pasiekimais. Juk Lietuva – tai mes, kokie būsime mes – tokia bus ir Lietuva.

 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė

Deimantė Andriuškevičiūtė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija