Kovo 11 – ąją pasitikome projektu „Apie Lietuvą dviem kalbom“

Penktadienį šurmuliavo visa mokykla. Juk dieną pradėjome neįprastai! Nuskambėjus skambučiui skubėjome ne į pirmąją pamoką, o  į parodos „ Lietuva dešimtokų akimis“ atidarymą. Parodoje moksleiviai pristatė dešimt koliažų.

Čia rasi ir politinės valdžios struktūrą, įtakingiausių Lietuvos politikų dešimtuką, informaciją apie studijų galimybes baigus mokyklą, Lietuvos mokslo pasiekimus, koliažus apie LR Konstituciją, Lietuvos kelią į Europos Sąjungą bei aktualiausią mūsų visuomenės problemą – emigraciją, šalia jų – sporto ir kultūros pasiekimai. Ir kiekvienas darbas – kitoks: įdomus, informatyvus, savaip apipavidalintas ir savaip pateiktas. Koliažus moksleiviai rengė  per pilietiškumo pagrindų ir dailės pamokas, o idėją jiems , kaip jie patys sako, rado pilietiškumo pagrindų vadovėlyje.

 

Po pirmos pamokos rinkomės į aktų salę. Čia dalyvavome projekto „Apie Lietuvą dviem kalbom“ pristatyme. Vienuoliktokai (moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos) pasakojo apie Lietuvą tai vokiečių, tai lietuvių kalba: apibūdino geografinę Lietuvos padėtį, pristatė Lietuvos politinę sistemą, priminė svarbiausias istorines datas, mėgino paaiškinti, kuo mes skiriamės nuo kitų Europos tautų, kuo esame unikalūs, ką turime saugoti, vertinti ir puoselėti. Dviem kalbom suskambo P. Vaičaičio „Yra šalis ....“, J. Jakšto „Laisvė“, vokiškai deklamuota, o lietuvių  kalba sudainuota Maironio „Trakų pilis“ (talkino 12A kl. moksleiviai Simonas ir Mindaugas).....  Ne tik lietuviškai, bet ir vokiškai atliktos  visiems gerai žinomos ir daina tapusios  J. Marcinkevičiaus „Brangiausios spalvos“ ... . Visi nuščiuvome, kai „Ramtatūrio“ dainininkai užtraukė mūsų krašto sutartinę!

Tą valandą daug kartų girdėjome tuos du labai paprastai, bet šiltai ir mielai skambančius žodžius: „Lietuva“  ir „Litauen“, žodžius, kurie - brangūs kiekvienam čia, Lietuvoje, gyvenančiam, besimokančiam, svajojančiam ir kuriančiam.

Trečioji dalis, sukvietusi visus vokiečių kalbą besimokančius moksleivius, vyko dailės ir technologijų kabinetuose, kur  moksleivės Viktorija Jasiūnaitė (11B kl.), Ignė Paliūnytė (12A kl.) ir dailės bei technologijų mokytoja D. Mieliauskienė supažindino mokinius ir mokytojus su lietuviškos virtuvės tradicijomis ir ypatybėmis. Čia sužinojome, kas ta „Ubagienė“ ir „Spirginė“, „Cibulinė“ ir „Kiulkinė“.... Degustavome dar daug kitų įdomybių: kežą, žemaitišką kastinį, obuolių pyragą su juodgrūde ir spanguolėmis, dzūkiškąją grikinę babką, lašinius, pagardintus medumi ...  ragavome tai, kas lietuvių gaminta daugiau nei prieš šimtą metų. Lietuviški patiekalai  tą dieną   moksleiviams buvo siūlomi ir mokyklos valgykloje.

Tad toks neįprastas buvo penktadienis, tad taip pasitikome Kovo 11 –ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 

 

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos

Moksleivių tarybos pirmininkė

Deimantė Andriuškevičiūtė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija