Mokyklų tobulinimo programos vykdymas gimnazijoje

ppp
    2018–2020 m. m. gimnazija dalyvavo projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“. Pagal šį projektąbuvo gauta 1-4 ir 5-8 klasių ugdymo procesui reikalingi mokymo priemonių komplektai. Laboratorinės įrangos 1-4 klasių mokinių ugdymui gauta už 2158,64 Eur.5-8 klasių mokinių ugdymui – už 4398,35 Eur.

    Pirmieji naujas mokymo priemones išbandė pradinukai.

    Pirmokai matematikos pamokose išsiaiškino, kas matuojama kilogramais, smagu buvo sverti obuolius, apelsinus, saldainius. Susipažino su įvairiais laikrodžiais. Išmėgino smėlio laikrodį, kurį vėliau pritaikydavo užduočių laiko atlikimo nustatymui. Naudojo matavimo indus, puodus, stiklainius ir stiklines. Lietuvių kalbos pamokoje skaitė tekstą, kuris parašytas atvirkščiai ir jam reikalingas veidrodėlis. Pasaulio pažinimo pamokose, atliekant tyrimus, prireikė padidinimo stiklo. Mokiniai, tyrinėjo smulkius gyvius gamtoje, apžiūrinėjo smulkesnes sėklas, o žiemą – tyrinėjo šerkšną ir snaiges. Pamokose „Oro yra visur“ naudojo stiklines, mėgintuvėlius, polietileno plėvelę. Atliekant tyrimą išsiaiškino, kas tie iš vandens kylantys burbuliukai.

    Antrokai per matematikos pamoką naudodamiesi matavimo juosta ir matavimo rulete smagiai matavo klasės, koridoriaus ilgį ir plotį. Ypač smagu buvo matuoti klasės sienos aukštį. Per pasaulio pažinimo pamoką susidomėję stebėjo, kaip vanduo priklausomai, nuo temperatūros, keičia savo būseną. Matematikos pamokoje „Termometras“ mokėsi matuoti savo kūno temperatūrą. Termometrus gamino ir patys mokiniai iš popieriaus.

    Trečios klasės moksleiviai su dideliu susidomėjimu atliko įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais, esančiais gamtamokslinėje spintoje. Tai darė tiek pasaulio pažinimo, tiek matematikos pamokų metu. Mokiniai jau išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio, klasės, mokyklos koridoriaus ilgį. Naudodamiesi termometrais nustatė klasės ir kitų mokyklos patalpų temperatūrą, matavo vandens temperatūrą vandeniui verdant ir vėstant, tyrinėjo ledo savybes. Įsimintinos pamokos buvo ir magneto savybių, medžiagų tirpumo tyrimas, skystos medžiagos spalvos atradimas, orientavimasis aplinkoje pagal kompasą, vandens būsenos kitimas. Trečiokai atliko keletą bandymų naudodamiesi padidinimo stiklu. Savo atradimais dalijosi su kitų klasių mokiniais.

    Ketvirtos klasės moksleiviai susipažino su mikroskopu – prietaisu, leidžiančiu pamatyti ląstelę, bakterijas. Mokiniams įdomu buvo praktiškai atlikti užduotis orientavimosi aplinkoje pagal kompasą, nustatyti ir ieškoti daiktų pagal nurodytas kryptis. Dalindamiesi patirtais įspūdžiais, įelektrinę balionus sužinojo, kas yra statinė elektra, jungė elektros srovės grandinę, sužinojo, kurios medžiagos yra geri laidininkai, kurios – blogi. Kaip tai panaudojama praktiškai.

    Gavus šias priemones pradinukų ugdymas tapo patrauklesnis, praktiniai užsiėmimai labai patinka mokiniams, yra suprantami.

    Gautos priemonės sėkmingai naudojamos ir 5-8 klasių gamtamoksliniam ir technologiniam ugdymui.

    Ugdymo proceso metu chemijos pamokose buvo atlikti laboratoriniai tyrimai: „Rūgšties ir šarmo sąveikos tyrimas“ – 9 kl., „Vandens kokybės tyrimas“ – 10 kl., „Natrio hidroksido masės dalies valiklyje „Kurmis“ nustatymas“ – 9 kl. Laboratoriniai bandymai:„Priemaišų iš valgomosios druskos atskyrimas“ – 8 kl.,„Kokie reiškiniai vyksta degant žvakei“ – 8 kl., „Geriamosios sodos skaidymas“ – 8 kl. ir kt.

    Gauta laboratorinė įranga naudojama ir kitų pamokų metu, moksleiviams atliekantįvairius kitus laboratorinius tyrimus ir bandymus. Visos priemonės yra prieinamos ir gimnazijos klasių mokiniams.

    Naudojant gautas priemones pamokos tapo vaizdingesnės, paremtos praktika, gilesniu žinių įtvirtinimu. Tai puiki galimybė kiekvienam įvairių gebėjimų mokiniui išbandyti ir atrasti save.

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės
pirmininkė Janina Malcienė

 

83582111 301480767535228 8410198847841632256 n

101524794 826080751256775 7302288076510855168 n

101703941 275205327001380 6563599073633370112 n

101845395 2023837484426335 5907687894574694400 n

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija