Programoje ,,Augink, rūpinkis, mylėk“ antrą kartą

ppp
    Sušvelnėjus karantino sąlygoms, atsinaujino ir gimnazijos moksleivių veiklos. Viena iš jų – šviečiamosios gyvulininkystės programa ,,Augink, rūpinkis, mylėk“ (III modulis). 5-6 klasių moksleiviai birželio 9 d. (antradienį) vyko į Alantos technologijos ir verslo mokyklą (Molėtų raj.), kur dalyvavo šios programos šviečiamajame renginyje ,,Augink, rūpinkis, mylėk“. Gimnazija šioje programoje dalyvauja jau antrą kartą.

    I –oje renginio dalyje moksleiviai susitiko su VDU Žemės ūkio akademijos lektore Edita Meškinytė – Kaušiliene. Lektorė savo paskaitoje supažindino moksleivius su Lietuvos žemės ūkiu- auginamų gyvūnų (galvijų, avių, ožkų ir pan.) rūšimis, mėsos, pieno, medaus produktais, jų maistine verte, nauda žmogaus organizmui, mėsos ir pieno keliu iki vartotojo stalo, jų kainomis ir paklausa Lietuvos rinkoje.

    Su gerb. Edita bendrauta ir apie jos karjeros kelią – gebėjimą suderinti mokslinę veiklą (Edita dėsto studentams sumaniąją galvininkystę) su ūkininkavimu (gerb. Edita turi galvijų ūkį), jos motyvus tapti žemės ūkio specialiste.

1

2

3

    Išklausę paskaitą, moksleiviai lankėsi Alantos technologijos ir verslo mokyklos sektoriniame mokymo centre – laboratorijose, dirbtuvėse – erdvėse, kuriose mokosi šios mokyklos moksleiviai – būsimieji staliai ir žemės ūkio verslo darbuotojai. Susipažinta su mokymosi sąlygomis, mokymo priemonėmis, reikalavimais norintiems čia mokytis, žemės ūkio specialistų poreikiu šalies darbo rinkoje, įsidarbinimo galimybėmis, reikalavimais šiuolaikiniam žemės ūkio specialistui. Taip pat apžiūrėta sektoriniame mokymo centre esanti biojėgainė bei susipažinta su jos veikimu ir gaunamos energijos panaudojimu.

4

5

6

7

8

9 1

9 2

10

11

12

13

14

15

    Mokiniai apsilankė ir šalia mokyklos įsikūrusiame Alantos dvare, kur susipažino su dvaro istorija, apžiūrėjo čia esančias ekspozicijas, skirtas palaimintajam Teofiliui Matulioniui, ateitininkų vadovo Stasio Šalkauskio gyvenimui ir veiklai, Molėtų krašto etnografijai, grožėjosi Vaidoto Žuko meno galerijoje eksponuojamais menininkų darbais.

    Mokiniai džiaugėsi pagaliau kitokia diena – seniai matytais klasės draugais, naujomis žiniomis, įspūdžiais ir kitomis patirtimis.

16

17

18

19

20

Titulin

Jovita Vainikevičiutė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija