Lankėmės Pamario krašte

tituline1tituline2

    Dar rudenį dvi gimnazijos moksleivių grupės (2-4 kl. ir 7-8 kl.) pradėjo dalyvauti LR Žemės ūkio ministerijos sukurtoje pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“. Spalio mėnesį programos dalyviams vyko pažintinės pamokos apie akvakultūros sektorių, apie Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, apie verslo bei karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje.

    Viena iš programos dalių - pažintinė išvyka į profesinio ugdymo įstaigą, rengiančią akvakultūros sektoriuje dirbsiančius specialistus. Tęsdami programos veiklas, birželio 11 d. (ketvirtadienį) abi moksleivių grupės vyko į Pamario kraštą - Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centrą Žemaičių Naumiestyje.

    Teorinėje edukacinio užsiėmimo dalyje buvo pristatyta žuvų augintojo profesija ir Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centro veikla, žuvų auginimas Lietuvoje ir ES: auginamų žuvų rūšys, vystymosi stadijos ir užaugimo trukmė, mokiniai buvo supažindinti su žuvų auginimui taikomais būdais Lietuvoje, ES ir pasaulyje, jų privalumais ir trūkumais, naudojama įranga ir technologijomis.

1a

1b 1

2

3

3a3

5

6

    Praktinėje edukacijos dalyje moksleiviai susipažino su Žuvininkystės praktinio mokymo centre įdiegta įranga, technologijomis bei čia auginamomis žuvimis, žuvų šėrimo įranga, žuvų mityba ir pašarais, stebėjo žuvų šėrimą, aptarė žuvų naudą žmogui ir gamtai (1- 4 kl.), vyresniųjų grupė susipažino su žuvų sandara bei žuvienos chemine sudėtimi. Bene didžiausią susidomėjimą moksleiviams sukėlė žuvų migdymas ir gaivinimas, migdymui taikomi būdai, galimybė paliesti žuvis, stebėti jų gyvenimą jų auginimo rezervuaruose.

7

8

9

10 1

11

12.1

13 1

14

    Šią išvyką išnaudojome ne tik žuvų, bet ir paukščių pasaulio pažinimui. Užsukome į vieną išskirtiniausių Pamario krašto vietų – Ventę. Moksleiviai lankėsi Ventės rago ornitologinėje stotyje, apžiūrėjo paukščių migracijos ekspoziciją, dalyvavo užsiėmime ,,Pažink paukščius“. Čia susipažinome su vienu žinomiausių Lietuvos ornitologų - Vytautu Jusiu, jo karjeros keliu, ornitologo darbo kasdienybe, ypatumais, stebėjome paukščių ir laumžirgių žiedavimą, mokėmės atpažinti paukščius, jų amžių ir lytį. Grožėjomės Kuršių mariomis bei į Kuršių Nerijos kopas atsiveriančiais vaizdais.

15 a

16 22

17 1

17 2

18 1

19 1

    Antazavės moksleiviai buvo bene tolimiausioje savo kelionėje po Lietuvą. Nuvažiuota daugiau nei 700 kilometrų... pro autobuso langą stebėtas Lietuvos kraštovaizdis, žemėlapyje kelionės maršrutas, aplankytos naujos vietos, susipažinta su nuoširdžiais, savo darbą mylinčiais žmonėmis.

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
ugdymo karjerai koordinatorė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija