Mokytojo diena Antazavėje

mokytoja 150
    Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais spalio 5 dieną gimnazijoje buvo švenčiama Tarptautinė mokytojo diena. Mūsų gimnazijos mokytojai turėjo galimybę tris pamokas pailsėti ir užsiimti veikla, kurią mes, dvyliktokai, sugalvojome. Mokytojų kambaryje pasveikinome mokytojus, įteikėme jiems gėlių ir skyrėme užduotį: rasti „lobį“ pagal užkoduotas žinutes-laiškus ir sugalvoti kiekvienam 12 klasės mokiniui tinkančią profesiją. Mokytojai dalyvavo neįprastoje ekskursijoje po žymiausias Antazavės vietas, o dvyliktokai turėjo galimybę „įšokti“ į pedagogų ir direktorės klumpes.

    Besibaigiant mūsų darbo dienai prie mūsų sveikinimų mokytojams prisijungė ir gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė. Direktorė visiems mokytojams linkėjo prasmingų ir gražių Gyvenimo, Pažinimo, Išminties, Supratimo, Pagarbos, Kantrybės, Kūrybiškumo, Įsiklausymo pamokų, dėkojo už jų pasirinkimą būti Mokytoju.

    Mokytojo dienos šventę užbaigė direktorė, įteikdama šešiems mokytojams (Daivai Raguotienei 15 m., Laimai Mažiulienei 20 m., Daivai Mieliauskienei 30 m., Dianai Rožkovienei 30 m., Danutei Jankauskienei 35 m., Reginai Masiulienei 35 m.) padėkas už ilgametį pedagoginį darbą ir tradicinius ramybės ir amžinybės simbolius – Katinus. Už 50 metų gebėjimą uždegti ne vieną širdį meile muzikai padėka ir smuiko raktas įteikti muzikos mokytojai Danutei Aleknienei.

    Tik tris pamokas mes, dvyliktokai, bandėme atlikti mokytojo darbą, bet to pakako, kad suprastume, kokia sudėtinga ir kiek daug ypatingų savybių reikalauja ši profesija. Todėl nuoširdžiai dėkojame Jums, mokytojai, už pagalbą kiekvienam mokiniui, besiruošiančiam susidurti su gyvenimo išbandymais.

Gailė Gruzdaitė,
IVg klasės moksleivė

IMG 20201005 134853

IMG 20201005 134321

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija