Vasario 16 – oji kitaip

Tituline 1Tituline 2

    Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena - šiemet mokantis kitaip Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje taip pat nutarta paminėti kitaip. Nesirinkome į gimnazijos salę... susitikome prie kompiuterių ekranų, pasitelkdami zoom platformą.

    Ketvirtadienį (vasario 11 d.) istorijos pamokų metu III ir IV g klasių moksleiviams vyko pamokos apie Nepriklausomos Lietuvos pasiekimus 1918-1940 metais. Mokiniai, peržiūrėję skaidres, dokumentinę medžiagą ir išklausę komentarų susipažino su tarpukario Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimais, aptarė tų pasiekimų svarbą atkurtai valstybei bei jos vietą tarp kitų to meto Europos valstybių. Pamokos pabaigoje išklausėme modernią, naujomis spalvomis suskambusią Juozo Naujalio dainos ,,Lietuva brangi“ video versiją.

1

2

3

4

5

6

7

    Penktadienį (vasario 12 d.) vyko renginiai 5 – 7 ir 8 – 10 klasių mokinių grupėms. Su jauniausiais mokiniais diskutuota, kodėl svarbu žinoti savo šalies istoriją, skaičiuoti Lietuvos gimtadienio metai, paaiškinta Vasario 16-osios šventės esmė, o išmintingasis Gustavas (panaudojome ištrauką iš ,,Gustavo enciklopedijos“) papasakojo apie 1918 m. vasario 16 dienos įvykius. Naudojant Kahoot programėlę surengta virtuali viktorina ,,Pažink Lietuvos istoriją“. Joje dalyvavo dvidešimt 5 – 7 klasių mokinių. Geriausiai ir greičiausiai į viktorinos klausimus atsakė Gertrūda Turlovič (5 kl.), Aistėja Navickaitė ( 5 kl.), Gabrielė Sviridovaitė ir Adomas Dainys ( 7 kl.).

8 1

8 2

9b

9 a

10

11

12

13

    8 – 10 kl. mokiniai visą savaitę ruošėsi viktorinai ,,Viskas apie Vasario 16-ąją“. Pristačius Vasario 16 – osios Aktą, jo reikšmę mūsų gyvenimui ir peržiūrėjus ištrauką iš ,Įdomiosios Lietuvos istorijos“ apie istorines Nepriklausomybės atkūrimo aplinkybes 1918 metais, mokiniai rungėsi atsakinėdami į viktorinos klausimus. Viktorinoje dalyvavo 15 moksleivių, daugiausia taškų surinko Ugnė Asipauskaitė ( I g ), Žygimantas Paurys ( 8 kl. ), Austėja Gaulytė ( II g ) ir Junona Labutytė ( I g ).

    Sveikiname viktorinų nugalėtojus, visus dalyvius su Vasario 16 –ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!


14

14 1

14 2

15

16

17

18

19

 

Darius Tvardauskas, istorijos mokytojas

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija