Apie savanorystę su Greta

Titul 1Titul 2

    Baigiantis savaitei (gegužės 7 d., penktadienį) gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Jovita Vainikevičiūtė surengė mums, 8-12 kl. mokiniams susitikimą su savanore. Tik įjungę kameras supratome, kad susitikimo viešnia - Greta Mieliauskaitė, buvusi gimnazijos mokinė, dabar Kauno kolegijos Menų fakulteto studentė.

    Užsiėmimo pradžioje kartu su mokytoja apsibrėžėme, kas yra savanorystė, išsiaiškinome savanorystės principus, mokytoja supažindino su galimybėmis savanoriauti pagal Europos Solidarumo korpuso ir Jaunimo savanoriškos tarnybos programas, savanoriškas veiklas nuotoliniu būdu.

1

1a

2a

2aa

2b

2c

3

     Po to bendravome su Greta. Pirmiausia ji papasakojo apie savanoriškos veiklos pradžią, kaip jai kilo mintis savanoriauti, kas ją į tai pastūmėjo, kaip ir kur ji sužinojo apie savanorystę.

    Greta jau du kartus savanoriavo festivalyje ,,Zero Waste", kuris vyksta Antalieptėje. Ji dalinosi savo įspūdžiais, patirtimi, pasakojo apie savanorio kasdienybę, darbus, kuriuos teko savanoriams atlikti festivalyje, paaiškino, kodėl verta savanoriauti.

    Be to, sužinojome, kas yra ,,Zero Waste", kaip Greta susidomėjo ekologija, kaip ji pati gyvena ir stengiasi sukurti kuo mažiau atliekų. Greta dalinosi ir tolimesniais savanoriškos veiklos planais - artimiausiu metu dalyvaus programoje ,,Kaunas – 2022“ (Kauno miestas 2022 metais taps Europos kultūros sostine), į kurios renginius pakvietė ir mus, Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos mokinius. Mūsų susitikimo dieną Greta išskubėjo į akciją ,,Darom“ Kauno Dainų slėnyje.

7a

7aa

7b

7c

7d

8

    Gretos pasakojimas apie savanorystės patirtį, jos istorija paliko didelį įspūdį ir, manau, sudomino nemažai mokinių savanoriška veikla, įtikino, kad savanorystė sukuria sąlygas pažinti ir išbandyti save, susipažinti su naujais žmonėmis, išmokti ir patirti daug naujų dalykų.

     Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pabendrauti su buvusia gimnazijos mokine, sužinoti, kaip jai sekasi ir ką ji planuoja veikti ateityje.

Junona Labutytė, II g kl. mokinė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija