Netradicinės pamokos

ppp
    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos antros klasės mokiniai gegužės 19 dieną vyko į Šniukštų biblioteką, kurioje vaikų laukė bibliotekininkė Virginija Petraitienė. Šią moterį mokiniai gerai pažįsta, nes jau antrus metus su ja bendrauja. Tądien bibliotekoje vyko netradicinės lietuvių kalbos, dailės ir technologijų bei fizinės veiklos pamokos.

    Lietuvių kalbos pamoka prasidėjo interaktyviu mokomuoju žaidimu „Knygos kelias“. Tai edukacinis žaidimas kompiuteriu, kurio dėka mokiniai ne tik sužinojo kaip buvo gaminamos knygos, bet galėjo visame jos gaminimo procese dalyvauti ir patys! Vaikams buvo smagu sužinoti, kaip knygos gaminamos iki spausdinimo mašinos atsiradimo ir kaip knyga atsidurdavo lentynose po spausdinimo meno atsiradimo. Papildę savo žinias istorine informacija bei įdomiais faktais, mokiniai noriai atliko visas interaktyvias užduotis.

IMG 20210519 101534

IMG 20210519 101557

IMG 20210519 101709

IMG 20210519 102146

IMG 20210519 102202

IMG 20210519 102357

IMG 20210519 102757

IMG 20210519 102939

IMG 20210519 102956

    Kosto Kubilinsko knyga „Pagyrūnas baravykas” jau mažųjų skaitytojų rankose! Mokiniai skaitė eilėraštį apie pasipūtusį grybą tyliai, garsiai, vaidmenimis. Bibliotekininkė pasiūlė perskaitytą kūrinį vaidinti. Mokiniams ši idėja patiko ir visiems puikiai pavyko!

IMG 20210519 085236

IMG 20210519 095235

IMG 20210519 095344

IMG 20210519 095353

IMG 20210519 095408

IMG 20210519 095434

    Pailsėjus, po pertraukėlės, laukė dailės ir technologijų pamokos, kurių metu antrokai piešė perskaitytos knygos veikėjus vatos rutuliukais su segtukais. Kai kuriems buvo įdomu išmėginti naują piešimo techniką.

IMG 20210519 104104

IMG 20210519 104113

IMG 20210519 104152

IMG 20210519 104809

IMG 20210519 104852

IMG 20210519 105000

IMG 20210519 105408

    Fizinė veikla buvo kitokia nei visuomet. Mokiniai, susipažinę su smiginio taisyklėmis, išbandė taiklumą svaidydami strėlytes į taikinį. Nors ne visiems iš karto gerai pavyko, bet svarbiausia, kad išbandytas populiarus žaidimas.

IMG 20210519 105706

IMG 20210519 110010

IMG 20210519 110040

IMG 20210519 110158

    Esame dėkingi Šniukštų bibliotekininkei už priėmimą, įdomias pamokas, kartu praleistą laiką ir dovanas. Buvo labai smagios ir įsimintinos netradicinių pamokų akimirkos.

IMG 20210519 110906

IMG 20210519 111239

    Noriai dalyvaukime pamokose, daugiau sužinokime ir aukime kartu su knyga!

Diana Rožkovienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija