Neįprasta Paskutinio skambučio šventė

DSC00048
 

Jums sakom, kad ateis diena,
Priversianti pravirkt kiekvieną.
Vienvietis suolas ir žalia lenta
Išsiųs gyveniman. Tik jau po vieną...

    Gegužės 21 dieną mūsų gimnazijoje vyko Paskutinio skambučio šventė. Ilgokai buvo diskutuota, kaip organizuoti šią šventę. Visgi norėjosi, kad ir karantino reikalavimai nebūtų pažeisti, ir šventinės nuotaikos būtų.

    Ši šventinė diena prasidėjo miestelio bažnyčioje, kur už moksleivius aukotos Šv. Mišios. Savo vaikų pasveikinti atėjo tėveliai, globėjai, giminaičiai, mokytojai. Jautriai nuskambėjo klebono žodžiai, tėvelių mintys, pačių mokinių padėka. Po dvasingos pirmos dalies šventė tęsėsi mokykloje. Abiturientai tradiciškai pasodino ąžuoliuką - šios klasės atminimo simbolį. Vėliau viskas vyko pačioje mokykloje, gimnazijos aktų salėje, kur dalyvavo abiturientai ir jų klasės vadovė, direktorė ir keli mokytojai. Šventinę pamoką pradėjo mokinių pirmoji mokytoja, sugrąžinusi į vaikystę, gyvenimo tiesų mokė geografijos ir technologijų mokytojas, kad visas gyvenimas biologija, aiškino biologijos mokytoja, apie sėkmingą gyvenimą kalbėjo matematikos ir chemijos bei technologijų mokytojos, ugdymo karjerai koordinatorė stengėsi priminti teisingai pasirinktų gyvenimo kelių prasmę. Virtualiai dvyliktokus pasveikino ir vienuoliktokai, prie sveikinimų prisidėjo ir jų klasės vadovė. Baigiamąjį žodį tarė mokyklos direktorė, tradiciškai apdovanodama mokinius už jų nuopelnus. Buvo išklausytas ir gerb. Švietimo ministrės sveikinimo žodis Lietuvos abiturientams.

    Po šios neįprastos pamokos abiturientai liko su savo klasės vadove. Vyko paskutinis susitikimas, ir džiugus, ir graudus. Nors šventė vyko neįprastai, bet, manytume, ji nenusileido anksčiau vykusioms. Buvo gera, jautru, miela!


Rima Kėblienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

DSC00070

DSC00059

DSC00067

DSC00073

DSC00085

DSC00086

DSC00087

DSC00090

DSC00094

DSC00095

DSC00096

DSC00099

DSC00107

DSC00113

DSC00118

DSC00126

DSC00144

DSC00133

DSC00134

DSC00135

DSC00138

DSC00143

DSC00146

DSC00147

DSC00152

DSC00153

DSC00155

DSC00156

DSC00158

DSC00159

DSC00160

DSC00161

DSC00164

DSC00165

DSC00174

DSC00176

DSC00177

DSC00172

DSC00178

DSC00181

DSC00182

DSC00184

DSC00185

DSC00190

DSC00192

DSC00194

DSC00197

DSC00198

DSC00199

DSC00200

DSC00203

DSC00206

DSC00209

DSC00210

 

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija