Projektas baigėsi, veiklos tęsiasi

ppp
    Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija užbaigė projekto „Sportuokime, judėkime, draugaukime“ vykdymą. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

    Projekto tikslas – atnaujinti Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos sporto bazę, siekiant vietos bei aplinkinių bendruomenių narių (įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių) fizinio aktyvumo, sveikatingumo, judumo skatinimo, turiningo laisvalaikio įpročių ugdymo ir kokybiškesnių sąlygų sportinei veiklai sudarymo.

    Projekto uždaviniai:

    1. Įsigyti sporto inventorių, sporto įrangą ir sukurti kokybiškas ir patrauklias treniruočių sąlygas sporto salėje gimnazijos moksleiviams, Antazavės ir kaimyninės seniūnijos gyventojams bei visoms sportu suinteresuotoms grupėms.

    2. Įsigyti lauko treniruoklius ir įrengti treniravimosi erdves lauke, skatinančias aktyviai, turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį, ugdyti kasdienės sporto kultūros poreikį.

    Nežiūrint į COVID-19 pandemiją ir įvertinus ribojimus, projekto veiklos buvo sėkmingai vykdomos tik su mažesniu nei planuota dalyvių skaičiumi ir minimaliu žiūrovų ir sirgalių palaikymu.

    Vykdytos veiklos: akcija ,,Apibėk mokyklą, teniso turnyras V. Čiegiui atminti, lauko teniso varžybos, tarpklasinės tinklinio varžybos, varžybos su Antazavės bendruomenės tinklinio mėgėjais, draugiškos tinklinio varžybos su Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos moksleiviais, aerobikos užsiėmimai, tinklinio treniruotės. Visose projekto veiklose dalyvavo 313 dalyvių.

    Visus bendruomenės narius džiugino atnaujintas sporto inventorius ir nauja sporto erdvė lauke, kurioje sumontuoti 4 lauko treniruokliai.

    Ir pasibaigus projektui naudosime įsigytas priemones ir tęsime sporto veiklas.

    Pasibaigus COVID-19 pandemijai ir panaikinus visus ribojimus, tikėtina, kad sportuojančių skaičius augs ir pasieksime dar geresnių rodiklių ne vien skatindami žmones kiek įmanoma platesniu mastu užsiimti sporto veikla, bet ugdydami sportinius įgūdžius, gerindami asmeninius ir komandinius pasiekimus, stiprindami bendruomenės narių sveikatą.

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
Kūno kultūros vyr. mokytojas Valerijus Semionovas

DSC00684

IMG 20211216 152904

IMG 20211216 160201

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija